Tuesday, February 10, 2009

Sugata Mitra – Hole in the Wall

Etter flere innledenende foredrag på Utdanningskonferansen kom ett av hovedforedragene. Mens Hjetland og Eriksen understreket læreren som mediator for læring, og reduserte betydningen til PC-en, kom Mitra med et foredrag som viste det stikk motsatte. La barna i fred, la dem fungere samme i en gruppe, gi dem en pc med nettoppkobling og det er ikke grenser for hva de kan lære. Kommer der en voksen inn i prosessen, slutter barna å være lærende og søkende og de intar en annen rolle.

Her vil jeg komme med et kort sammendrag av foredraget hans:

Hole-in-the-walle- experiment v/ Sugata Mitra, professor of Educational Technology, Newcastle University
Han startet med ordet Antithesis, og foredraget hans var virkelig et disruptivt foredrag om slår hull på en del myter om læring. Sist han var i Bergen var han litt tøffere, i dag var han forsåvidt ganske moderat. Da sa han sist at den læreren som kunne erstattes av en pc burde bli det, i dag var han mer moderat og sa at eksperimentet hans gav muligheter i områder uten tilgang på gode lærere.


Hole in the wall består av 10 ulike eksperimenter.
Mitra startet med å vise til at naturen er full av self-organizing systems. Været er et slik self-organizing system, som er uforutsigbart og som vi ikke kan styre og som lager seg selv.
Hva er sammenhengen mellom et selvorganiserende system og et læringssystem? På internett er det mange slike selvorganiserende systemer som SecondLife, Moodle, wiki, Bearshare, m.m.
Disse ble ikke skapt av lærere, men av unge mennsker for seg selv. De er er skapt for læring og andre aktiviteter, men ikke skapt av lærere.

Der er steder i verden hvor gode skoler ikke eksisterer og gode lærere ikke vil arbeide. Det kan være mange grunner for det. Det vil nok alltid være slik. Hva gjør vi?

Mitra kommer fra New Delhi, hvor der er gode skoler og områder i byen hvor gode lærere ikke vil arbeide.

Hans kontor lå i et slikt område, hvor det var et slumoråde uten gode skoler på den andre siden av gaten fra hvor Mitra jobbet.

1999-2003
1. eksperiment: i New Delhi:
Mitra stilte seg selv spørsmålet: kan være en link mellom disse to verdener, hans verden og slumområdet på andre siden av gaten?

Han fikk satt inn en pc med nettilgang i et huromm i en vegg på andre siden av gaten fra kontoret - deretter ventet Mitra og så hva skjedde. Han fikk og en kollega til å filme det som skjedde.
Etter 8 timer surfer to barn, en jente på 6 og en gutt på 8 år. Han lærte henne å surfe på nettet (dette var i 1999). Disse elevene gikk ikke på skole, hadde aldri sett en pc og aldri hørt om internett.

Mitra fikk kritiske spørsmål som:

 • var dette virkelig
 • har språk betydning
 • ville pc`ene vare
 • hadde noen lært dem

Han gjentok derfor gjentok eksperimentet i en landsby og fikk bekreftet at ingen hadde lært noe der noe på en veldig lang tid. Han satte opp et skjult kamera for å se hva som skjedde. Mitra viste en film og kommenterte.
Begynte med at en 13-14 årgammel gutt, skoledropout, kom. Han oppdaget rask hvordan han kunne bruke touchpaden, etter 8 min surfet han på nettet. Når Mitra spurte gutten hva dette var svarte gutten at dette var dette en tv med milloner av kanaler. Om kvelden surfet 70 barn, som aldri før hadde sett en pc.

Konklusjon: Læring skjer av seg selv uten undervisning. Grupper av barn kan lære selv.

Den neste utfordringen var: språket (engelsk): kanskje noen av barna kunne litt engelsk, og det var grunnen til at de lyktes?
Mitra fant en landsby hvor ingen engelsklærer ville jobbe, barna kunne ikke engelsk. Dette var i juni 2000.
Barna samlet seg rundt pc-en så snart den kom, mennene viste liten intresse, kvinnene så på fra avstand. Mitra reiste vekk i 3 mnd. Når de kom tilbake møtte de en 8 år gammel gutt og 12 år gammel jente som ba om en raskere prosessor og bedre mus.

Når Mitra spurte om språket hadde vært et hinder svarte ungene: du har gitt oss en maskin som bare fungerer på engelsk og derfor må vi bare lære dette språket. En voksen ville sagt: du har gitt oss en maskin i som bare fungerer på engelsk derfor kan vi ikke bruke den.
Hos den voksne får vi to negative, hos barna får vi to positive. Mitra sier at der skjer en endring mellom 10 og 16, hvor vi går fra muligheter til begrensninger. Han sa og at dersom internett hadde vært på kinesisk villle ungene lært det. Hans eksperimenter er heller ikke begrenset til noen områder, dette vil fungere over alt.

I neste fase prøvde han dette ut 23 steder i India over 5 år .

Utfordringer:

 • hvordan ha en pc utendørs
 • pc ikke laget for læring,
 • pp ikke laget for lærere
 • måtte ta hansyn til klima
 • etnisk og sosioøkonomisk forhold, geografi

Han viste film fra forsøket hvor vi blant annet så unger som hadde funnet en webside som lærer det engelske alfabetet og en 8 åring som forteller en eldre søster hva hun skal gjøre .
Konklusjonene var:

 • gruppper av barn kan lære å bruke nettet uavhengig av hvor de er,
 • pc-er må være på åpne trygge plasser, ikke innendørs, ungene forbinder da pc-ene med skole og er ikke lengre interessert i å lære,
 • kommer de innendørs vil og foreldrene hindre jentene i å bruke dem, utendørs stiller jenter og gutter likt.
 • Skjermene må være store og lett synlig,
 • et offentlig sted hvor voksne går forbi - ved å være offentlig forhinder en uønskete sider og en får ikke vandalisme i offentlige steder.
 • 200-300 barn kan dele en pc for å bli computerliterate på 3 mnd.

Mitra lurte på hva mer kunne skje:
barn kan lære pc og språk, hvor er grensene?

Mitra testet dette ut på på en jenteskole, med 12 år gamle jenter, hvor de ikke var interessert i algerbra: han fortalte dem at dette var noe algebrasoftware og ville ha dem til å teste det ut. Det som var interessant med dette eksperimentet var at de flinke jentene hadde ingen faglig utvikling som følge av forsøket, mens svake elever viste sterk faglig fremgang. Mitra konkuderte at det ikke vits å inføre PC’er fra toppen, start med de underpresterende, der skjer det mest.

Mitra ville prøve å finne ut hvor langt kunne han strekke dette? Kan tamilsnakkende barn lære bioteknologi på egenhånd?

Han fant en landsby som var hardt rammet av tsunamien, nesten alle menn var døde, de hadde ikke lærere. Han la en del info om bioteknologi inn på pc-en, ba 10-12 åringer se på det og reiste vekk. Når han kom tilbake etter 2 mnd spurte han ungene om de så på det og om de forstod det: de svarte nei, det er vanskelig og på engelsk. Mitra spurte videre om hvor mange ganger så de på det, og fikk hver dag til svar. Da kom det et avansert svar fra en jente om Alzheimers og DNA og genforskning. Lærdommen av dette er at når barn sier de ikke forstår legger de noe helt annet i det enn de voksne. I denne landsbyen hadde de økt skår på 30% på 2 mnd.

Alså: barn lærer når de er alene uten en voksen.

Mitra viste til et tilsvarende eksperiment i England, The Gateshead experiment. På denne skolen hadde alle elevene hver sin pc uten at det skjedde noen spesielle endringer i læringen til elevene. Mitra delte de 32 tiåringene opp i grupper på 4, de kunne kun bruke en pc. De kunne snakke med hvem de ville, bytte gruppe, kopiere hva de ville av de andre gruppenes arbeid og utgi det for sitt eget. Han ga elevene en mattetest for 16 åringer og 1 time til å finne svarene.

Elevene brukte digitale verktøy som

 • google
 • wikipedia
 • ask jeves
 • answebag
 • ask

De beste løste oppgaven innen 20 min, alle innenfor en time. 3 mnd senere husket elevene fremdeles det de hadde lært ved å gjennomføre denne oppgaven. Det var en gruppe som ikke klarte dette. Den bestod av 3 gutter som gikk på do og var der hele tiden, og en jente som ble sittende igjen alene.

Mitra fant ut at det var diskusjonen rundt pc-en som la grunnlaget for læringen. Det var og viktig at læreren lot elevene jobbe på egen hånd med det de kunne jobbe på egen hånd med:
Learning is a process of self-organizing

How far can we go? Kan vi erstatte læreren med et 3d hologram? Mitra viste eksempler på lærere i England som underviste elever i India i engelsk pr. skjerm. I følge Mitra hadde dette hatt positiv effekt på engelsken til disse elevene.

Mitra avsluttet med å si at det de gjorde var outdoctrination, i stedet for indoctrination.

Se og Moldeklevs blogg fra konferansen.

No comments: