Wednesday, February 11, 2009

En liten søt historie

Utdanningskonferansen i Bergen hadde en rektorkollega og jeg en lang, hyggelig prat med Sugata Mitra hvor vi blant annet snakket om hvilke pedagogiske implikasjoner forskningen hans kunne ha for norsk skole. Mitra sa blant annet to ting: vi skulle la elevene definere hva de trengte hjelp til fra læreren, i noen fag ville det være 90%, i andre fag mindre. Han foreslo og at “we cut a deal with the children, we learn them maths and they learn us technology”. Denne rektoren (jeg har fått lov å fortelle denne historien) fortalte dette entusiastisk videre til en lærer som har flere minoritetsspråklige elever. Dette er elever som omtrent ikke kan ett ord norsk, men han, inspirert av hva rektoren hadde sagt, spurte elevene om de kunne blogge. Det kom da frem brede smil hos alle hvorpå de bekreftet at det kunne de. Så nå er blogging et verktøy i denne gruppen og jeg venter spent på fortsettelsen.

No comments: