Saturday, February 14, 2009

Facebook, en drivkraft for endring?

image

Facebook er det nettsamfunnet som vokser raskest. For 5 uker siden var det 150 millioner brukere, nå er det 175 millioner brukere. I Norge har store deler av den voksne befolkning en profil på Facebook, som vel er det nettsamfunnet som flest innbyggere har et forhold til.

Det som er interessant med Facebook er at 3/4 av brukerne er over 25 år, og den gruppen som har størst vekst er kvinner over 55 år! På bloggen sin spør Will Richardson om nettopp Facebook er den brekkstangen som skal til for å få sosial web inn i skolen.

1 comment:

Lektor Laastad said...

Man skal vel ikke se helt bort fra det ;-)