Monday, February 9, 2009

Utdanningskonferansen 2009 Del 1

Så er vi i gang og etter kunsternisk innslag åpnet sjefslæreren, Helga Hjetland. Hun startet jo med å hevde at Bergen er byen over alle byer!! Som innfødt kan jeg styre min begeistring for den karakteristikken, men la gå.........

Hjetland startet med å fremheve at ikt må brukes på en pedagogisk måte. Det er viktig med kjennskap til digitale verktøy og hvordan de kan fremme læring. Hun fortsatte med å si følgende:
PowerPoint leaves the audience powerless and the presenter point less.
Hun fortsatte med å si at IKT i seg selv skaper ikke kunnskap og læring. Kunnskapsteknologi kan ikke erstatte kommunikasjon.
I følge Hjetland må lærere og skoleledere ha digital kompetanse. Utfordringen er at dette er en teknologi hvor de eldre lærer av de yngre, og dette må tas på alvor.
Så gikk hun til angrep på politiske rådgivere uten skolefaglig bakgrunn som tror at IKT løser alt. Hun viste blant annet til en politisk rådgiver som hadde ment at chatting burde være tillatt i klasserommet: når han ble spurt om hvordan dette skulle gjennomføres hadde vedkommende sagt at det visste ikke han, det måtte lærerne finne ut.
Hjetland var tydelig på at lærere må ha profesjonell autonomi til å styre pc-bruken. Lærere måtte lære seg spillereglene for bruk av digitale læremiddel og vurdere den pedagogiske merverdien, og Utdanningsforbundet vil være med å legge premissene for bruk av IKT i skolen.

Hjetland sa at digitale læremiddel gir muligheter for tilrettelegging, og snakket om fokus på bruk av ikt i barnehagen. Digitale verktøy er en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap i følge den nye rammeplan for barnehage.

Så avsluttet hun med å si at hun håpet dette ble to interessante dager, og fremhevet noen foredrag, blant annet Kristin Bøhles innlegg (som er om NDLA-naturfag)!
Men læreboken har hatt og fremdeles skal ha en sentral plass i skolen -den er det beste verktøyet for å få en kronologi over faget. Vi er kommet lengre enn at IKT skal ta lærerens plass, men IKT kan være et nyttig virkemiddel for læring.

No comments: