Friday, November 14, 2008

World Beside

På skolelederkonferansen på Lillestrøm 13. november 2008 ble on-linespillet World Beside presentert. Et foredrag jeg hadde sett frem til, for jeg synes tanken med bruk av spillteknologi i skolen er spennende. De hadde kalt foredraget ”World Beside– et læringslaboratorium for fremtidens skole” og Morten Dæhlen og Erlend Arge presenterte det.

World Beside er en virtuell verden/onlinespill. Det er knyttet opp til kompetansemål i naturfag på vg1 med fokus på energi, hvor energi kommer fra og energiomsetning. Der skal og være klare læringsmål for spillet. Det er lagt opp til to ulike læringsopplegg.

Spillet kan fungere som et laboratorium, hvor en blant annet kan utføre forsøk som er umulige/dyre/farlige/ulovlige, men og selvsagt mer ”vanlige eksperimenter”. Spillet er og et strategispill, et multiplayerspill, hvor en kan kommunisere via chat eller headset.

WB bruker kartdata fra kartverket, og er testet på Hartvig-Nissen vgs ,Ullern vgs og Lambertseter vgs. Blant de områdene som er sett på er: Hvordan fungerer WB som spill i klasserommet og hvordan fungerer WB som læremiddel/i forhold til læring? Spillet er sannsynligvis klart til å tas i bruk til våren i Oslo kommune.

Jeg hadde store forventninger til WB, men må si at jeg ble skuffet. Skuffelsen gjaldt ikke så mye spillet, men rammene. Oslo kommune har brukt offentlige midler på å utvikle et spill, som resten av landet må kjøpe på vanlige kommersielle premisser, i konkurranse til NDLA’s utvikling av læremidler i naturfag. Siden spillet bare vil være fritt tilgjengelig i Oslo, vil det være begrenset interesse i resten av landet til å prøve ut dette spillet, fordi det ganske enkelt blir for dyrt. Dette spillet burde vært fritt tilgjengelig på plattformen til NDLA, på de samme premissene som resten av læremidlene på NDLA. Tanken og ideene er god.

4 comments:

Guttorm Hveem said...

Kommeriselle firma som lagar slikt har nok som mål om å tjena pengar på det, eller mål om å bli kjøpt opp.
Det finst gratis alternativ heldigvis... Men om dei er like gode kan jo diskuterast. I world beside er det spelet som setter grenser og krava. I Edusim kan du sjølv gjere det.

http://edusim3d.com/
http://www.secondlife.com

Unknown said...

Det som er mest betenkelig med hele prosjektet er at det ikke er åpent/gratis. Men utviklingen går nok med stormskritt, heldigvis.

Guttorm Hveem said...

kommerisalisering av innhald i skulen vert nok meir og meir aktuelt:
http://www.espresso.co.uk/
http://diglib.no/

Tips: http://www.nrk.no/maktbasen/index.php?comIdL=990794847

Unknown said...

Det er en stor utfordring, er enig i det. Den siste linken din var veldig interessant.