Wednesday, November 26, 2008

Digitale ordbøker

Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Hordaland fylkeskommune jobber med en anbudsrunde på digitale ordbøker, og i den forbindelse må vi utarbeide en kravspesifikasjon. Noen formuleringer er standardformuleringer, og noen er spesifikke for den aktuelle anbudsrunden. Det som slår en når en jobber med dette er hvor fort utviklingen går, hvordan nye muligheter oppstår, men og nye krav og forventninger skapes. For det første: det å få anbudet levert på CD-rom, som var veldig hending for et år siden, er nå helt uaktuelt. CD er ”gammeldags teknologi”, og det er færre og færre maskiner som faktisk har en cd-stasjon. For det andre: en digital ordbok må dekke det en tradisjonell analog ordbok dekker, - og mye mer. Som litt erfarne brukere av digitale medier har vi den del krav og ønsker til en ordbok. Noen av disse kravene møter dagens ordbøker, andre krav er ønsker fra vår side. Hvor skal vi legge listen. Et annet dilemma er: stiller vi de riktige kravene i forhold til utviklingen, behovene og mulighetene? Hvor lenge vil det være aktuelt med digitale ordbøker? Etter hvert blir teksthåndteringsprogrammene mer og mer avanserte og inneholder mange av de funksjonene vi tradisjonelt forbinder med ordbøker, og det kommer stadig flere gode løsninger på nett. Vil det erstatte behovet for ordbøker? I den digitale tidsalder er det ikke bare å flytte problemstillingene over på nett. Vi må stille nye spørsmål, se etter ”the black swan”.

7 comments:

Anonymous said...

Alle PCer som har CD-stasjon, kan også spille av CD-rom eller DVD-rom. Mediet føles gammeldags, siden det er mer praktisk å laste opp store og små filer til nettet via mail, ftp eller lagringsplasser på sosiale medier (Flickr, Facebook sine bildesamlinger f.eks.)

Typisk eksempel på fravær av en IT-politikk i Norge at ingen betaler for å frikjøpe en god Norsk-Engelsk orbok og gir den en åpen lisen, slik Dokumentasjonsprosjektet har gjort med Nynorsk/Bokmålsordlista. Det kunne vært laget mange spennende interaktive nettorbøker av utviklere (som meg) om grunnlagsdataene med ordbokinnholdet hadde vært tilgjengelig for nedlastning uten restriktive lisenser.

Einar Berg said...

Et viktig valg er om man vil bruke ordboka online eller installert på pc. Det siste er å foretrekke, da man blir uavhengig av nettilgang, og det gjerne blir raskere.

I sistnevnte tilfelle er det kurant å få ordboka levert på CD, men programmet kan naturligvis ikke installeres på elevenes og lærerenes pc-er derfra, det må løses på andre måter. Hvis fylket ordner med elev-pc-er er det naturlig å lage en "image" med all programvare som tankes over til hver pc i en smekk.

Kjell said...

Det finnes leverandører som har ordboka (eller et helt system av ordbøker) liggende på nettet slik at kundene kan laste dem opp og installere dem derfra. Det funker fint. I tillegg vil ordbøkene bli oppdatert så snart en er koblet til nettet og bruker dem. Da kan du egentlig bruke disse både online og offline. Fikst :-)

Einar Berg said...

@Kjell: Hm.. det visste jeg ikke, verden går stadig fremover! Må hver enkelt bruker legge inn en adgangskode første gang, eller kan koden distribueres på en måte slik at godkjenning skjer automatisk?

Arvids blogg said...

Til no har elevane i HFK hatt ordboka Clue installert på PCane sine. Det har fått til dels lattervekkjande konsekvensar for deira val av ord og uttrykk.
Det er difor positivt at HFK no går inn for noko betre. Vonaleg er den digitale ordboka på plass i god til før eksamen slik at elevane får tid til å øva seg litt
Det kom inn ein del gode framlegg til HFK frå engelsklærarar førre skuleåret, og eg vonar at desse er med vidare i prosessen.
I Kunnskapsløftet er det kome nye eksamensoppgåver som legg vekt på at elevane skal skriva om grammatikk, sjangrar og andre språkstrukturar på engelsk. Ein bør difor velgja ei digital ordbok som inneheld gode døme på dette skrive på engelsk.

Leif said...

Noen som vet om en kan laste ned ordbøkene som ligger her http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html
på harddisken? Jeg har forøvrig sendt en mail til "dokumentasjonsprosjektet" om det samme.

June said...

Jeg vi takke dere alle for mange gode innspill om digitale ordbøker. Vi tar det med oss i det videre arbeidet.