Sunday, November 2, 2008

Digitale innfødte - igjen

Nå har jeg fått Don Tapscotts bok Grown up digital, og har så vidt fått begynt på den. Vi er flere som lurer på dette begrepte digital natives vs digital immigrants. Alle som har vært innom skolen vet at selv om de unge tilbringer mye tid på nettet, er det mye de ikke kan, og som lærerne er mye bedre enn dem på. Alså; er de så innfødte som noen vil ha det til? I følge Tapsott er ikke poenget

"just about how they use technology. They seem to behave, and even to be, differernt. As a manger, you notice that the new recruits collaborate very different than you do".

Dette fikk meg til å tenke på et møte jeg hadde i forrige uke. Som jeg har vært inne på tidligere, er ikke nyutdannete lærere nødvendigvis så veldig digital kompetente når det kommer til deres undervisningspraksis. I et møte med en skoleleder diskuterte vi hvordan gripe an endring av praksis, bruk av digitale medier i undervisningen, etc. Når ikke unge lærere har den ønskete digitale kompetanse ser dette ikke så lyst ut. Da sa denne skolelederen noe som gjør meg veldig optimistisk. På deres skole har de i år fått veldig mange nyutdannete lærere i staben. Disse kalte vedkommende skolens A-lag. Ikke fordi de var så digitalt kompetente, men fordi samarbeid, deling, tilbakemelding (alt dette vi kaller delingskultur og lærende organisasjon) var helt naturlig for dem, i motsetning til hos en del eldre lærere. Bruk av digitale medier i undervisningen kunne lett fanges opp hos denne gruppen, fordi de hadde noen holdninger og kompetanser som er mye vanskeligere å lære. Skolederen mente at dette skyldtes endrete undervisningmetoder når disse lærerne gikk i grunn- og videregående skole, men etter å ha begynt på Tapscotts bok, er jeg ikke så sikker på at dette skyldes nasjonale forhold (alene).

Til slutt kan jeg ikke dy meg, det norske skolesystemet får mye kritikk, sikkert med rette. Men for et par dager fikk jeg en e-post (i en helt annen sammenheng) fra en professor på Berkley

"I have a bunch of Norwegian students at Berkeley -- great students! Either you have a superior education system, or Berkeley gets the best of your students"

Arne Krokan, som og har undervist ved Berkeley, har sagt det samme; at norske studenter utmerker seg i utlandet, så noe riktig må vi da gjøre.

No comments: