Saturday, November 22, 2008

Å lære fra sine feil.

På bloggen HR & Social media fant jeg et innlegg om hvordan lære fra sine feil. Der var det blant annet link til en interessant artikkel om hvordan Google ble en suksess gjennom å feile. På Harvard Buisness Publishing står dette sitatet av Edison:

"I make more mistakes than anyone I know. And eventually I patent them."

Bra for oss at han gjorde feil. Leste en gang at han gjorde 1000 forsøk før han klarte å "finne opp" glødelampen. Da han ble spurt om de 999 mislykkete forsøkene svarte han: at han hadde funnet 999 måter det ikke gikk ann å lage glødelampe på. Dette husker jeg og fra min studietid; at ikke-funn i altfor liten grad ble publisert. Stort sett publiserte folk funnene sine, mens ikke-funn var av liten interesse, var jo i grunnen fiaskoer. I artikelen heter det:

"It's only a failure if we fail to get the learning",

Og læringen fikk Edison så definitivt.

Hos Buisness week, som og er link til på bloggen, heter det:

"Everyone fears failure. But breakthroughs depend on it. The best companies embrace their mistakes and learn from them "

Har denne filosofien noen relevans for skolen og læringssituasjonen?

Alexander Sokol skiller mellom disse tre tilnærmingen til læring. Hvilken av disse identifiserer du deg med?

1.
There are lots of things my learners have to learn and practise.
I like the variety of forms and various problem solving
tasks but if I’ve got to choose between the amount of things I’ve
got to cover and the form of presenting them, I always go for
quantity. Covering the material is my priority.

2.
Learning doesn’t happen if the material is just presented. It is
important that I keep to the syllabus but the form of work is not
of lesser importance. Sometimes I can sacrifice the content for
the form and give my learners a chance to discover the answer.

3.
Learning skills are more important than the amount of material I
cover. I don’t really care how much we cover in terms of materials
as it will be much less than any learner will need in the future.
However, if my students have really learned how to learn, it is not
going to be a problem.

3 comments:

Anonymous said...

Jeg er alle tre, jeg. Jeg ønsker å ligge et sted mellom 2 og 3, men ser at jeg ofte havner som nr 1 i praksis. Jeg ser viktigheten av både lære å lære, metodevariasjon, men også at man må nesten dekke et visst minimum av pensum.

Og feile - det gjør jeg hele tiden. I år har jeg gitt mer rom for at elevene skal vise meg sine feil også, og jeg håper det bærer frukter til slutt.

Anonymous said...

Takk for lenking til min bloggpost om å lære av sine feil. Vi har helt klart mye å lære av å forstå våre feil og diskutere dem med andre. Spennende blogg du har!

June said...

til vegardig: takk og i like måte, synes koblingen mellom hr og sosial web virker veldig spennende. Det er helt klart at disse verktøyene har mange uutnyttede bruksmuligheter