Thursday, April 9, 2009

Rate My Teachers

Jeg har tidligere skrevet om nettstedet RateMyTeachers. Nå har en av forfatterne av boken Throwing Sheep in the Boardroom skrevet et lengre innlegg om dette og lignende nettsteder på bloggen sin.  Dette er et velskrevet innlegg som virkelig tar inn over seg mange av de mer fundamentale kulturelle endringer vi ser nå som følge av barn og unges “digitale”  liv.  Disse endringene finner ikke bare sted i form av at “vanlige” aktiviteter flyttes over på nett, men aktivitetene i det analoge livet endrer seg som følge av samhandlingsformer og kulturelle koder elevene/barna tilegner seg i det digitale univers.  Dette er noe av det Fraser er inne på i sitt blogginnlegg.  Det er interessant å overføre hans tanker til norske forhold hvor vi har veldig sterke lærerorganisasjoner, med et sterkt syn på det digitale nettsamfunnets utfordringer på skolen.  Norsk skole og skolehverdag er temmelig gjennomregulert , noe som selvsagt har sine fordeler, men i en verden i rask endring og medfører en del utfordringer.

Men nettsteder som RateMyTeacher bygger på et tradisjonelt skoleparadigme, hvor vi har de strukturene som ble bygget opp under industrialismens tidsalder.  I vår vestlige verden er vi veldig preget av disse modellene, og når vi diskuterer skole, kunnskap, lærerrolle, elevrolle er det i lys de kjente boksene.  Da er det interessant å se hva som gjøres land lengre vekke.  Jeg har allerede omtalt HoleInTheWall prosjektet. Nå kommer det et nytt spennende prosjekt østfra. På Phillipinene tar de i bruk mobiltelefoner for å tilby elevene “quality education”. Prosjektet heter Text2Teach og retter seg i første omgang mot 11-13 åringer. Likevel et spennende prosjekt for det tar virkelig i bruk nye “hverdagsteknologier” på utradisjonelle måter og utfordrer en del vedtatte modeller.  Et av paradigmene det blant annet utfordrer er behovet for fysisk tilstedeværelse på skolen.  Må elevene være fysisk på skolen for å lære?

Dette prosjektet er rettet mot fattige elever i ressurssvake områder, men det er likevel interessant å merke seg

Research shows that Text2Teach significantly increases learning outcomes.

Artikkelen konkluderer med at

Text2teach demonstrates how mobile technology can be effectively used for learning. It also illustrates how the private and public sectors can work together in bridging the educational and digital divide around the world. The project has definitely put a different dimension to mobile technology, opening the door to concepts and ideas that a child may otherwise not have the chance to explore

Noe for oss i Norge?

5 comments:

Kjell Arild Welde said...

For noen år siden skulle jeg skrive en ny lokal læreplan for ei valgfaggruppe. På den tiden var mobiltelefoner nytt og spennende. Såpass spennende at skolen la ned forbud. Derfor la jeg inn et punkt om bruk av mobiltelefon. Læreplanen ble forkastet av faglig pedagogisk leder.Det gikk ikke an godkjenne en læreplan som forutsatte at skolen kjøpte et klassesett med mobiltelefoner!

June said...

Kjekt å høre at du ser mulighetene :) trist å høre om uforstand som stopper krative, nytenkende lærere.

Kjell Arild Welde said...

"British teachers don’t get it. Or at least their unions don’t get it. Schools and universities are supposed to be open environments that promote free speech, debate and learning. And yet UK teachers are quick to censor ideas that they find threatening."

Er det ansleis i Noreg? Når vel tusen lærarar delar idear og tankar på nettstaden DelogBruk, godtek dei glatt køyrereglar som gjer den frie tanken umogleg. Den radikale endringa som nå er på gang når ikkje heilt fram til moderatorane.

June said...

Et veldig interessant poeng. De store endringene vi opplever er det en utfordring for mange aktører å forholde seg til.

Martin said...

@Welde : Nysgjerrig på Delogbruk-kommentaren din, har du skrevet mer om det noe annet sted eller kan du utdype det litt her?