Saturday, April 18, 2009

Go Open dag 2

Dag to startet med foredrag av Peter Hidas. Han sa at heller ikke åpen kildekode er en gratis lunsj. Åpen kildekode og “vanlige lukkete løsninger” er to utviklings- og forretningsmodeller lever side om side.  Der er kostnader og lisenser knyttet til begge, men åpen kildekode presser prisene nedover. Vi må glemme forestillingene om den idealistiske undergrunnsbevegelsen når et gjelder åpen kildekode, det var før. Vi er vitner til en evolusjon, ikke revolusjon. Åpen kildekode er ikke ett marked – produktenes modenhet og utbredelse varierer fra segment til segment. Hvis du tror at din organisasjon ikke bruker åpen kildekode tar du feil. Rene åpenkildekode programmer er bare toppen av isfjellet, innbakt (embedded, usynlig) programvare spiller volummessig en langt større rolle. Åpen kildekode er stadig mer brukt, også på virksomhetskritiske områder.

Han viste til de kjente modellene for implementering av ny teknologi: fra teknologiske entusiaster via teknologiske visjonærer – så er der en kløft til  pragmatikere, som utgjør flertallet, videre til de konservative, og til slutt gjelder det å overbevise skeptikere. 

Klarer teknologien å hoppe over kløften til der de mange er?  I følge Hidas har åpen kildekode har klart dette spranget.

Han stilte fire viktige spørsmål – og spurte:hva tror du? (han svarte og selv på spørsmålene)

1.hvilke leverandører vil få størst markedsandel – de nye som står med begge beina plantet i åpen kildekode eller de vi kjenner godt fra før  (svar: de gamle)

2. krever bruk av åpne kildekode endring i vurderings- og innkjøpspraksis i forhold til det vi har praktiser før? (Svar: ja)

3.vil de som bruker åpen kildekode spare penger i forhold til dem som ikke gjør det?  (svar: det er avhengig av/it depends)

4.vil åpen kildekode dominere nye leverander som nettskyer. (svar: ja)

I forhold til åpen kildekode er kommersielle aktører er i ferd med å ta grep. Åpen kildekode finnes over alt, regler for å balansere gevinster og risiko bør avtales – “ adaption policy”, selvom kostnadsbesparelser er ikke opplagt. Mange elementer spiller inn i en TC=O-vurdering (som sjelden blir gjennomført)- intern kompetanse en form for kostnad. De viktigste gevistene ligger ofte på sikt - å beskytte investeringene og unngå “innlåsning” (og da tenker jeg på kommentaren fra Phipps under debatten i går kveld hvor han snakket om at mange av disse “lukkete løsningene” kunne sammenlignes med slavekontrakter, for kunden har ingen frihet, men er helt prisgitt leverandørenes forgodtbefinnende)

Åpen kildekode og nettskyer vil forandre IT-industrien. Der er ingen tilfeldigheter, men en symbiose.

No comments: