Saturday, April 18, 2009

Go Open 2009

Så er jeg vel hjemme etter to interessante dager i Oslo på Go Open 2009. Jeg var egentlig veldig i tvil om jeg skulle reise da jeg har det veldig travelt med de å legge siste hånd på Dei gode døma 2009, men er glad jeg tok meg tid for det var mye interessant her.  Nettforbindelsen under konferansen var det så som så med, så jeg var lite online og da en går fort tom for strøm på laptoppene tok jeg lite notater under denne konferansen, ei heller kvittret.  Tok kun notater under fellessesjonene og ikke under delte økter, og det er i grunnen synd for det var mye interessant der.

Et parallellforedrag som jeg spesielt bet meg merke i var innslaget fra elevorganisasjonen.  Mikal Kvamsdal er leder av Elevorganisasjonen og han holdt et helt analogt foredrag uten bruk av digital støtte, i motsetning til alle de “voksne” som holdt innlegg. Foredraget hans var veldig bra.  Han snakket blant annet om vurdering i skolen.  Han mente at underveisvurdering var akkurat det, underveisvurdering, og at det ble feil pedagogisk at underveisvurderinger skulle legges til grunn for sluttvurderingen.  Han pekte og på at selvom elevene ikke hadde hatt f.eks sannsynlighetsberegning siden oktober kunne elevene godt ha utviklet seg og fått bedre forståelse av det aktuelle emnet til sluttvurdering skulle gjøres i mai, og derfor burde ikke resultatet i oktober være endelig.

Han snakket og en del om hva vi ser etter i skolen.  Vi er for opptatt av feilsøking.  Det som gjør spill som WoW så populær blant ungdom er tilbakemeldingene de får.  I slike on-line spill får en positive tilbakemeldinger og anerkjennelse når en er flink og gjør de riktige tingene.  Dersom en gjør feil, dummer seg ut eller på andre måter ikke når opp får en ingen respons.  Dette i sterk motsetning til den analoge verden og skolen. Kvamsdal mente at skolen burde lære av disse on-line spillene, vi burde ikke gi elevene ros for rosen skyld, for “falsk” ros har ingen verdi.  Men vi burde bli flinkere til å gi positive tilbakemeldinger når det var på sin plass, og i større grad overse når elevene gjør feil.  På den måten ville eleven utvikle seg positivt og bli tryggere i skolesituasjonen.

Kvamsdal snakket og om delingskultur og samarbeidslæring.  Han sa at dette gjør elevene hele tiden, men blir straffet for det i skolen.  Elevene deler hele tiden hva de lærer og informasjon de tilegner seg, men i skolen fremmer vi individualisme og manglende samarbeid.  Elevene blir straffet for å samarbeide, det er fusk. Det må gjøres noe med vurderingssystemet.  Et viktig og tankevekkende poeng.

Om kvelden den 16 var der lagt opp til to arrangementer.  Mange gikk på Mama Mia, de som fortsatt var motivert for Go Open kunne gå på en debatt om historien, utviklingen og fremtiden til fri programvare med Bruce Perens, Jon maddoog Hall, Larry Wall og Simon Phipps.  Debatten ble ledet av Håkon Wium Lie. Jeg valgte da det siste, og det ble en spesiell opplevelse.  Da jeg kom inn i lokalet lurte jeg først på om jeg hadde gått feil.  Der var det utelukkende menn, med en litt lavere gjennomsnittsalder enn det vanligvis er når jeg er rundt på konferanser.  Når jeg satt meg ned så jeg noen få kvinner, men dette var en uvanlig mannsdominert forsamling.  Jeg følte meg nesten som en alien i nerdeland, som består av menn.  En veldig spesiell opplevelse. Gjorde meg mange refleksjoner om kjønnsroller, valg, kjønnsdelt arbeidsmarked, m.m. mens jeg satt der.  Selve debatten var veldig bra og svært interessant.  Temaene som ble tatt opp her er egentlig for viktige til å “bli gjemt vekk” til en kveldsdebatt over noen øl. Disse guruene snakket om sine erfaringer og hvordan de kom inn i dette med fri programvare, var en del refleksjoner rundt fri programvare og fremtiden til friprogramvare og internett. Det kom frem svært viktige og tankevekkende synspunkter som absolutt burde vært løftet frem i plenumsforedragene, og som der og burde vært kvinner og hørt på. Men disse temaene er nok ikke utdebatert, så der byr seg vel flere anledninger.

4 comments:

Martin said...

Tusen takk for fine referater, spesielt interessant å høre om Kvamsdals foredrag. Vesentlige poenger, og i tillegg vel det beste eksemplet på digital dannelse : Å ikke bruke mer teknologi enn nødvendig?

Det foredraget skulle jeg gjerne hørt!
Du vet ikke om Kvamsdal er på Twitter?

June said...

@Martin: Takk for hyggelig tilbakemelding. Jeg er helt enig med deg, kunsten er å vite når en skal anvende teknologi og når en ikke skal. Kvamsdal brukte den litt småironiske betegnelsen EDB. Om han er på Twitter vet jeg desverre ikke.

Albertine Aaberge said...

Hvis Mama Mia var alternativet, kan jeg forstå at så kvinner var tilstedet. Hadde vært interessant å se om det var flere kvinnelige deltagere med en fotballkamp som alternativ / eller noe slikt :D hehehe.

June said...

@Albertine: hehe, ja, du har et poeng, føltes med det samme som jeg hadde forvillet meg inn på en fotballpub.