Friday, April 24, 2009

Dei gode døma – noen tanker i etterkant

Da er konferansen Dei gode døma over for i år og jeg kan puste lettet ut. Det var et stort og komplekst arrangement, men takket være god innsats fra alle de innvolverte gikk dette som planlagt.  Det er mange som bidro til at arrangementet ble avviklet på en god måte: først vil jeg framheve gode kollegaer på Opplæringsavdelinga/HFK og ePedagogene, som stiller opp, tar ansvar og er blide og positive. Umeo IKT og Odd-Fredrik Hindenes, som har et stort ansvar for at det tekniske fungerte som det skulle, IT-avdelingen ved Hordaland fylkeskommune, Tandberg Data og Trond Tornes som var ansvarlig for videokonferanseforedragene, ansatte ved Clarion Airport Hotel Flesland, foredragsholderne som leverte innholdet, som jo er det viktigste med konferansen, konferansedeltakerne. Fjell og Fjord konferansebyrå ved Sandra Myrdal var en uvurderlig samarbeidspartner i forhold til å få planlagt, organisert og avviklet konferansen. Til sist, men ikke minst, Universitetet i Bergen ved Rune Krumsvik, som stod for forskningsdimensjonen ved konferansen.
Jeg skal innrømme at det har vært en viss grad av prestasjonsangst i forhold til denne konferansen.  For det første fordi den var så vellykket i fjor og forventningene var så høye, for dat andre fordi jeg som en blogger og Twittrer vet hvor fort inntrykkene fra konferansen spres i cyberspace.  Tidligere hvis en konferanse ikke var bra, var det konferansedeltakerne og noen få som visste det, nå spres det til hele verden på et blunk og bevares der.  Paul Chaffey er inne på dette på sin blogg. Selv fanget jeg jo opp at mange av mine Twittervenner fulgte med og kommenterte selvom de ikke var tilstede på konferansen.  Dette var mulig takket være at vi streamet konferansen, folk Twittret og det ble live-blogget fra konferansen.  Guttorm Hveem har laget en fin oversikt over de streamete foredragene på sin blogg. Bloggere jeg har snappet opp som var tilstede og har skrevet fra konferansen er:
Jeanette Tranberg, Elisabeth Engum, Frøydis Hamre/Kjemikern, Rolf-Anders Moldeklev
Ellers har Øystein Johannessen kommentert, og som nevnt Paul Caffey og Guttorm Hveem.
Twitterere jeg har fanget opp som har vært i sving er lektormelbye, kjemikern, Margretha, authoritus, moldeklev, ghveemtore, frankemilmoen, oivind_hoines, leifharboe, tonhad, kjebra3, astronewth, jeanberg, PGelisa, fantastiskesol, tomsoelve, royeide og bardvegar.
…og selvsagt meg selv, junebre.
Noen av disse har vært tilstede, andre har kommentert from a distance.  Det som dette viser er hvor connected verden er blitt. Når det er mulig å kommunisere med Kunnskapsministeren direkte via Twitter (bardvegar), har det skjedd noen fundamentale endringer i hierarkiene i samfunnet vårt.  Flere av dem som var deltakere på konferansen hadde aldri truffet hverandre før, men likevel kjente de hverandre gjennom virtuell kontakt.  Ganske fasinerende fenomener dette.

No comments: