Monday, January 19, 2009

Skolebesøk


I forbindelse med deltakelsen på BETT, fikk vi til et skolebesøk på Coopers Technology College, litt utenfor London. Denne skolen lå i et litt bedrestilt strøk, men elevene som bodde i området rundt skolen gikk ikke her, men på private skoler. Elevene på denne skolen var fra de fleste sosiale lag, men som sagt de best bemidlete gikk på private skoler.

Selve skolen var veldig nedslitt, men når det gjeldt utstyr hadde de rikelig. Der var elektroniske tavler i de fleste undervisningsrom, 700 pc’er på skolen, 1400 elever, 120 lærerer , 70 supportive staff.
Skolen brukte Microsoft sin LMS (Gateway), Det som lærere lager i jobben tilhører skolen, alt deles på Gateway- lærerne laster opp oppleggene sine. Det elevene ser, kan alle andre lærere se – gjør deling lettere, ikke private områder på LMS, i motsetning til Its learning, hvor en må inviteres inn i fag. "The Gateway is about, sharing, collaborating and communicating". Denne tvugne delingen hadde vokst frem over tid. De hadde noe de kalte Twilight time- lærere samles på tvers av fagseksjoner på ettermiddagen for å snakke om hvordan, blant annet interaktive tavler, kan brukes i undervisningen. Der var et sterkt fokus på brukt, og ikke teknikk. Der var heller ikke tradisjonelt innredete klasserom.

Vi var inne i klasser og så gode eksempler på interaktive tavler brukt i undervisningen. Dette var likevel ikke ren formidlings pedagogikk, men kombinert med en veldig elevsentrert tilnærming, hvor hver enkelt elev ble sett og fikk delta. Flere av fagene var heldigitale - nettressurser, ikke bøker, i f.eks matte. Mye læringsressurser digital for elevene i alle fag. Hver fagseksjon har sin ikt-spesialist.
Det som var interessant å se var at de hadde egne kurs i læringsatferd.
Hver 6 uke får eleven en online rapport om hvordan de gjør det på skolen, slik at elev og foresatte kan følge faglig progresjon.England er ikke langt unna, likevel er der en del kulturkollisjoner. Når representanter fra skolen skulle vise oss ulike verktøy/software de hadde, fortalte de oss med stolthet om overvåkingsmulighetene de hadde, både på nett og hvordan de kunne kontrollere overåkingskamerane fra nettsteder skolen hadde. Når jeg da sa at overvåkningskameraer ikke var lov i norske skoler, ble de himmelfallen og lurte på om norske elever kunne gjøre hva de ville. Vi styrer våre ungdommer etter en del andre etiske prinsipper, selvom mange skoler nok kunne tenkt seg de samme mulighetene.

1 comment:

Kjell Arild Welde said...

Ja, norske elever kan gjøre som de vil. De gjør det også.