Tuesday, January 6, 2009

Er du e-fortrolig?

Neste uke er det den store IKT-messen, BETT, i London. I forbindelse med den har de en blogg, som har en del interessante innlegg, blant annet dette. Her blir det referert til en Becta- undersøkelse som viser at de skolene som har tatt i bruk teknologien har bedre resultater, både for lærer og elev. Det står videre i bloggen at:
Colleges that actively embed technology into their schools are finding that teachers are able to more effectively break down boundaries, engage more with teams and work in new and different ways.
Dette er svært interessante funn, da det stadig går debatter om IKT-kompetanse er mål eller middel. Og ikke minst om det gir læringseffekt.
Becta har og kåret de skolene som har den beste og mest innovative bruken av digitale medier. Djanogly City Academy, Nottingham og the Redeemer Church of England Primary School, Blackburn, var de skolene som vant.

No comments: