Friday, January 23, 2009

7 tings you don't need to know about me

Nå er denne farsotten kommet over dammen, og jeg får vel svare på tiltale:

1. Satt bakerst på vidusrekken og strikket meg gjennom gymnaset.
2. Reiste på Kibbutz etter gymnaset.
3. Har tilbrakt hver sommer i oppveksten der Norge er smalest.
4. Fikk min første PC i 1987
5. Har lagt under samme Pepsi Max last som Jeanette men er nå kurert.
6. Liker havet (som vestlending gjør en gjerne det)
7. Er eldst i en søskenflokk på fire.

Stafettpinnen går videre til :
Arne Olav, Margretha, Anne-Cathrine, Eirik, Kjell, Liv Marie og Arne, ååå, nå tagget jeg dere og....

No comments: