Tuesday, January 13, 2009

PDS

I Hordaland fylkeskommune holder vi på å bygge opp noe vi kaller PDS (Pedagogisk-Digitalt Støttesystem). PDS er ment som en satsing og fokus på de pedagogiske sidene ved Den digitale skole. Dette består i at alle skolene har en IKT-konsulent som er en rent merkantil stilling. I tillegg er det noe som kalles eKoordinator på hver skole. Dette er en som skal være en ressursperson på skolen i forhold til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Dette er en pedagogisk funksjon, og skal innehas av en av lærerne på skolen. Hordaland har delt sine 46 skoler inn i 6 regioner, og i hver region her vi en ePedagog. Dette er lærere som har frikjøp for å være ressurspersoner i forhold til Den digitale skole. Blant annet har de som oppgave å følge opp eKoordinatorene i egen region. I tillegg har vi noen pilotskoler i noe vi kaller SIKT-prosjektet. Dette er fire skoler som begynte med elevPC-ordningen ett år før de andre skolene. Det vil si at på disse skolene har samtlige elever nå bærbar PC. På hver SIKT-skole er det SIKT-koordinatorer.
Som et ledd i kompetansehevingen til ePedagogene og SIKT-koordinatorene tar vi dem i år med på BETT i London. Her har vi meldt oss på workshops, vil gå på skolebesøk og selvsagt få med oss både foredrag og stands på messen.
Jeg regner med at det blir travle dager, men håper at jeg får tid til å blogge litt fra denne messen.

2 comments:

Svend Andreas Horgen said...

Dette høres veldig spennende ut! Jeg lurer også på om det er noen felles metodikk for å aktivt støtte opp under lærerne på pedagogisk bruk av IKT og bidra til videreutvikling? Eller er det mer tenkt at hver person skal kunne svare på spørsmål som måtte oppstå?

Til slutt: Når dere satser så aktivt på pedagogisk bruk av IKT (noe som er veldig prisverdig :-) så er det vel også naturlig å samle sammen alle gode råd og tips. Da kan deling av erfaringer skje på tvers av skoler, og ikke bare enveis fra en ePedagog og eKoordinator ut til faglærerne? Jeg bare lurer på hvordan dere har tenkt dette!

June said...

Dette er på ingen måte noen en-veis kommunikasjon. Dette er nettverk hvor informasjon og kunnskap går begge veier og på tvers. Vi samler eKoordinatorene både regionsvis og på fylkesnivå. Vi skal lære av hverande og utvikle et fellesskap. Erfaring på tvers av skoler er bygd inn i systemet. Vi har og halvårlige erfaringsutvekslinger skolene i mellom (flere fra hver skole (inkl ledelse), noe som bidrar til at de får tips og ideer fra hverandre om løsninger.