Thursday, January 29, 2009

Information literacy

Mange savner en definisjon og klargjøring av begrepet digital kompetanse, som er et vidt og uhåndterbart begrep. Innenfor denne rammen ligger information literacy. Denne videosnutten kan være nyttig for mange lærere i forhold til dette begrepet.

No comments: