Monday, January 19, 2009

BETT 2009

Da er vi vel hjemme igjen etter noen vellykkete dager i London, hvor målet først og fremst var den store IKT-messen, BETTshow. Dette er vel Europas største messe innen området, med mer enn 30 000 besøkende og en uendelig mengde utstillere. Norge er godt representert både i form av deltakerere og utstillere.

Jeg hadde store planer om å blogge fra messen og oppholdet, men nettdekning i London er ikke å skryte av. Det å være nesten en uke offline kan være litt av en prøvelse, spesielt når målet er en IKT-messe.
Selv om fokuset på BETT er utstyr og programvare er der og mange gode foredrag. Den første dagen var vi på ett som het: "25 years of ITC. What have we learned?" og foreleser het Clare Johnson, og hun er Senior Director The National Strategies.
Hun har lang erfaring med bruk av IKT i skolen. Hun startet i januar 1977 på sine første datastudier med hullkort og programmering i Basic. Faget var kun på 60 timer i året. Hun synes det første året var det mest spennende, da skrev de sitt eget pensum, definerte sine egne kvalifikasjoner, det var mye samarbeid mellom skolene, de arbeidet sammen slik vi ønsker lærere skal samarbeide, og de måtte ta ansvar for sin egen skjebne. I forlengelsen av denne erfaringen stilte hun spørsmålet: Hva er det vi som profesjonelle har ansvar for?
Så kom 80-tallet med billige pc’er til alle skoler, floppy-disken gjorde sitt inntog og for første gang hadde de et initiativ om hva teknologi kunne gjøre for oss i skolen. Hun fortsatte med litt historikk. I dag har engelske skoler nådd målet om 1:1 tilgang til PC’er i skolen nasjonalt.
Vi har gjort oss en del erfaringer i løpet av disse årene: Hardware endrer seg, bare se hvordan blant annet pc og produkter som portabelt minne (floppydisk-minnepinn) har endret form. I dag er "Personal Access" nøkkelen – any time, anywhere, and my own. Hun sammenlignet pc’en med mobiltelefonen: mobiltelefonen er din og du lar ikke andre bruke den, kanskje du låner den vekk litt, men det er en personlig eiendel, slik er det og med pc’en.
Hun fokuserte på at vi ikke er gode nok til å bedømme educational software. Vi har mengder med innhold - elevene og lærerne trenger å lære seg å kunne bedømme alt dette innholdet som folk vil selge til dem.
Den kanskje største endringen som har skjedd er at de lærerende blir ”Publishers”; de blir selv produsenter av læringsinnhold. Kan vi få andre personer enn læreren til å bedømme det elevene produserer? Public publishing er en vurderingsmetode vi ikke utnytter godt nok.
Hun spurte og: "Do we make good judgements about quality or use we are given?" Hun fokuserte her på læreplan og vurdering. Johnson sa at dersom vi skylder på vurderingssystemene for ikke å gjøre noe, har vi gjort en alvorlig feilvurdering og lager ris til egen bak. Hun spurte om noen virkelig mente at det gikk ann å lære geografi uten å ta hensyn til den relevate teknologien? Vi kan ikke si at vi venter med IKT til vurderingssystemene er på plass (denne debatten kjenner jeg godt fra hjemlige forhold). Johnson sa der er mye forskning og vi vet en hel del om IKT, undervisning og læring. Hun viste blant annet til BECTA.
Ved Notingham University har de gjort en undersøkelse om bruk av web 2.0 teknologi: elever bruker den, men ikke lærere. Selv i 2007 er 52% av tiden brukt i klasserommet avskrift fra tavle eller bok, 33% av tiden lytterelevene til en lærer. Dette står i stor kontrast til tiden brukt utenfor skolen.
Johnson viste en modell med fire overlappende sirkler som alle var sentrale for kvaliteten på læring og undervisning:
Subject Knowledge: kunne nøkkelbegreper, vanlige feiloppfatninger, progresjon, gjeldende aplikasjoner - ny kunnskap
Teaching Reportoire: skills and technique: vite hvordan man skal spørre, forklare, guide, modellere og strukturere læring
Conditions for learning: vite hvordan man leder klasser, grupper individer, hvordan samhandle med elever i ulike aldersgrupper, Kunnskap om tidligere læring, tidligere tilknytning og læringspreferanser, omgivelser
Teaching and learning models
Modernisering av profesjonen er nøkkelen til sikre bedre, mer innovativ bruk av teknlogi - hva er våre forventninger til lærere og deres utøvelse av sitt yrke?
De lærende må læres opp til å bli uavhengige, treffe valg og lære i sitt tempo - hvordan kan vi bruke teknologien for å oppnå det? Hvordan kan vi bruke de verktøyene som engasjerer elevene til å lære det vi alle verdsetter?
Hva trenger vi å gjøre for å få våre kolleger til å bli oppglødd over mulighetene - fordi stadig flere elever blir mindre og mindre engasjert i den tradisjonelle skolemodellen og der er sterke økonomiske og moralske argumenter for å stoppe denne utviklingen.

No comments: