Saturday, April 20, 2013

Om fem år er det over - et utdanningslandskap i endring.

The game is over in five years - dette var matematikkprofessor og guru Keith Devlins påstand på en workshop om utdanning på Agder Universitet.  Keith  Devlin, Martha Russell og Eilif Tronsen fra Stanford University delte på denne workshoppen erfaringer og visjoner fra deres ståsted midt i Silicon Valley.  Keith Devlin, som selv har undervist flere MOOC-kurs sier at  tidligere mente han at "The game is over in 5 years", men med den hastigheten ting skjer i gir han det nå to år.  Heller ikke Stanford er immun mot denne utviklingen.  På samme måte som musikkindustrien har blitt endret vil utdanning endres. Likevel er Devlin ikke bekymret for Stanford, fordi Stanford er god på endring. De institusjoner som er endringsvillige vil klare seg, det er større bekymring for dem som ikke føler presset og endringsbehovet. Det er Pan-Am omigjen.  Pan-Am var for ikke lenge siden verdenes største flyselskap, hva er igjen av det i dag? 

Den industrielle tilnærmingen til utdanning som vi har går ikke lengre understreket både Devlin og Russel. Russel fremhevet at vi nå begynner å se at personlig læring skalerer. Dette får i følge Russel betydning for hvordan vi ser på identitet.  Vår digitale identitet varierer fra dag til dag og etter humøret, noe som har betydning for vår læring og interaksjon. Kunsten er å gjøre noe sammen som ingen av oss kan gjøre hver for seg.  For selv om internet er globalt skjer endringene lokalt. Vi står fremfor en revolusjon innen kunnskapsarbeid. Derfor må vi være opptatt av hva som skjer innen nettverk, for på samme måte som sykdom kan spres, tyder forskning på at glede spres i netteverk.

Selvom nettverk og digitale løsninger brer om seg framhevet Russel at noe læres best ansikt til ansikt og både Russel og Devlin understreket at i vårt digitale univers skal vi ikke undervurdere betydningen av det fysiske møtet. Det er viktig å skille hva som kan gjøres digitalt og hva som egner seg best i møtet mellom mennesker. Likevel mente Devlin at MOOCene og den digitale storskalaundervisningen ga en mer personlig læring og relasjon mellom lærer og elev. Når du har 60 000 studenter er du tilbake til en-til-en, noe som fører alle nærmere professoren som han sa. Dette bringer utdanningen tilbake til den originale ideen - lærlingen. Kunsten er å skalere opp lærlingelæring, tilbake til lærling og mester-modellen (noe jeg selv har skrevet om i innlegget Den digitale skolen en retur til skolen i Athen?)No comments: