Friday, April 5, 2013

Hva er blended learning?

Blended learning er et buzz-ord som mange sliter med å gi mening til. Konseptet blended learning handler om å integrere "tradisjonell" analog undervisning med å utnytte de muligheter teknologi gir.  Men det er ikke nok å "bare" gi dem pc'er.  Denne videoen gir en god gjennomgang.


3 comments:

Annichen Morken said...

Blended learning kan organiseres på mange måter, noen av dem vises på denne filmen. Filmen får meg til å tenke på veivalg i forhold til digital praksis i skolen. Ønsker vi en mass customized skole, der hver elev sitter ved sin pc med høretelefoner og følger sin perfekt tilpassede læringsplan? Dette er vel fullt mulig med dagens teknologi. Elle ønsker vi en utvikling der vi bruker de digitale mulighetene til samarbeid, lokalt og globalt, til prosjektbasert læring osv. som her http://langwitches.org/blog/2013/01/27/learning-in-the-modern-classroom/
Svaret er selvsagt ikke et enten eller, men bevissthet om retning er viktig. Vi lagde denne i forbindelse med MOOCen på Stanford, om blended learning: http://screencast.com/t/BQE1SVljoAgQ

Annichen Morken said...
This comment has been removed by the author.
June Breivik said...

Bra poeng, Anniken. Og takk for en veldig bra og interessant video :) og en spennende lenke. Så mye bra dere gjør. Det der så veldig interessant ut :)