Friday, April 5, 2013

Formskrift - unødvendig å kunne?

I denne artikkelen kan en lese at Cursive handwriting disappearing from public schools. Begrunnelsen er at barn ikke lengre trenger det, nå som det meste skrives via tastatur, og det er det viktigere å beherske. Som det står i artikkelen: snart vil den form for skrift være like fremmed for barn og unge som egyptiske herioglyfer. Formskrift/skjønnskrift er en ferdighet som er blitt erstattet av teknologi.

En diskusjon å ta. Vi har skriving (og lesing) som basisferdighet.Hva er det å beherske skriving i det 21. århundre. Trenger vi å bruke av elevenes tid på å lære dem skjønnskrift/formskrift? Bør vi heller bruke tiden på å lære dem å skrive på tastatur?
http://www.washingtonpost.com/local/education/cursive-handwriting-disappearing-from-public-schools/2013/04/04/215862e0-7d23-11e2-a044-676856536b40_story.html?

9 comments:

Tommy Soltvedt said...

For det første tror jeg ikke de oppvoksende generasjoner har store problemer med å kommunisere digitalt. Det helt absurde antallet av rosablogger burde vel være et ganske konkret bevis på det, de reiser vel andre spørsmål om hvordan landets ungdom blir utdannet. En annen ting er at hvis man slutter å lære å skrive det tror jeg man slutter å forstå det også. Jeg tror det til tider kan være ganske så ubeleilig. Hva tenker du?

John said...

Kom til å tenke at det her har jeg lest om før, bare at da var det snakk om at voksne lærte seg formskrift fordi de ikke fikk det helt til da de var yngre. Og jeg er enig - jeg kunne godt ha skrevet penere for hånd.

Legger ved et innlegg fra Aftenposten fra 2011.

http://www.aftenposten.no/kultur/article4020445.ece#.UV-_kaJ7J_Q

Unknown said...

Tommy! Du glemmer en vesentlig ting her. Det er ikke bare snakk om kommunikasjon, de skal skrive på tastaturet resten av livet! Det er helt absurd at man har innført bare deler av kontorpakken fra gamle handel og kontor i skolen. Det vitner om lite forståelse for gode arbeidsprosesser. HVA var grunnen til at man på handel og kontor måtte lære touch?
Jeg har i mange år priste meg lykkelig for at jeg gikk et eget kurs etter gymnaset hvor jeg lærte meg touch. I alle år på høgskole osv har jeg påtatt meg skriving i gruppeoppgaver fordi jeg bruker en brøkdel av tiden som mine medstudenter gjorde. I dag er min sønn 17 og han skriver som ei krøkke på tastaturet. Han har en rar og lite logisk håndtering av tastaturet. Skal vi lære våre elever og studenter noe som virkelig kan få dem til å jobbe mer rasjonelt så er det touch-metoden. Det burde ligge som eget læreplanmål. Men problemet er at de som lager disse planene har aldri gått handel og kontor - de gikk gymnaset og har aldri forstått hvor vikig verktøy et tastatur er i arbeidsflyten.

Jon Haakon Ariansen said...

Jeg kan ikke tro hva jeg leser her...
...unødvendig å kunne formskrift?
Vel, hvis det her menes at man heller skal kunne løkkeskrift enn formskrift, så er det en annen diskusjon, men det er jo helt _grunnleggende_ at man lærer å skrive for hånd.
Tolker jeg det du skriver over riktig - så er det like greit å gi barna i første klasse en datamaskin å lære tastaturet istedenfor å skrive på papir?!?! Det er da ikke slik at man skriver på datamaskin hele tiden. Det er en helt absurd diskusjon! Alle må kunne skrive for hånd før de kan skrive på datamaskin! Mvh, Jon Haakon Ariansen

Jon Haakon Ariansen said...

Dette er så absurd at jeg kan ikke tro at jeg skjønner hva jeg leser?!
Hvis dette er en diskusjon om man skal lære formskrift eller løkkeskrift, så har jeg misforstått saken her. Men jeg tolker det som at man skal lære å skrive på datamaskin istedenfor å skrive på papir. Dette er en absurd tanke. Det burde ikke være nødvendig å forklare at man først må lære å skrive på papir før man kan skrive på en datamaskin. Skal man gi barn i førsteklasse datamaskin med en gang uten å lære å skrive på papir. Det er da ikke slik at man alltid skriver på datamaskin?! Mvh, Jon Haakon Ariansen

Jon Haakon Ariansen said...

Jeg kan ikke tro hva jeg leser her...
...unødvendig å kunne formskrift?
Vel, hvis det her menes at man heller skal kunne løkkeskrift enn formskrift, så er det en annen diskusjon, men det er jo helt _grunnleggende_ at man lærer å skrive for hånd.
Tolker jeg det du skriver over riktig - så er det like greit å gi barna i første klasse en datamaskin å lære tastaturet istedenfor å skrive på papir?!?! Det er da ikke slik at man skriver på datamaskin hele tiden. Det er en helt absurd diskusjon! Alle må kunne skrive for hånd før de kan skrive på datamaskin! Mvh, Jon Haakon Ariansen

June Breivik said...

@Jon Haakon: absurd elle uvant? Bare fordi håndskrift var den teknologien som var tilgjengelig før pcer betyr det at den er best? Det er mange år siden jeg som ansvarlig for spesialpedagogikk satt i møter med spesialpedagoger på PPT som tok til orde for å starte med pcer i begynneropplæring lesing og skriving fremfor håndskrift nettopp for å forebygge lese og skrivevansker. Det er da også tilfellet at elever som sliter får innvilget pc fordi det letter skriveopplæringen. Ikke alle har nødvendige motoriske ferdigheter til å beherske den komplekse prosessen håndskrift er. Det kan de lære når de behersker lesing og skriving.
At vi alltid har gjort noe betyr ikke at vi nødvendigvis må fortsette slik.

Jon Haakon Ariansen said...

@June: Nå har jeg selv vokst opp med lese skrivevansker og det er mulig dette bærer preg av min leseforståelse, men det var "Formskrift - unødvendig å kunne?" som gjorde av jeg svarte på denne dialogen. Jeg tolker samtidig fra din forrige kommentar at pc er et hjelpemiddel på veien for å lære å lese og skrive, men samtidig lære formskrift når det beherkes på pc. Jeg støtter absulutt opp om å bruke pc som et hjelpemiddel på veien for å lese og skrive, men kan ikke byttes ut.
Det kommer ikke frem her om man i første klasse skal lære å skrive blokkbokstaver - eller i hele tatt lære å bruke blyant?
Men alle har hvertfall på et eller annet tidspunkt behov for å gjøre notater, skrive av noe eller gi beskjed en beskjed på papir. At man da har grunnleggende ferdigheter i å bruke blyant/penn vil være vesentlig.
For å bruke en lignelse på dette har jeg et annet forslag:
"Regning - unødvendig å kunne?" Man kan jo bruke kalkulator til det meste? Det er jo mange som sliter med matmatikk - så det er vel også unødvendig å kunne da?

June Breivik said...

Hvor i teksten leste du: lesing og skriving - unødvendig å kunne?