Sunday, April 21, 2013

Er du en sau?

På itslearnings brukerkonferanse var Jef Staes hovedforedragsholder. Han utfordret mange sider ved dagens arbeidsliv og utdanning.  Hovedpoenget hans er at vi går fra en verden i 2D til 3D og dette endrer måten vi arbeider og lærer på.  Dagens utdanning og arbeidsliv gjør mennensker til lidenskapsløse sauer som bare gjør jobben sin og venter på pensjon. Noe av problemet ligger i vitnemål, stillingsbeskrivelser og pensjonssystemet. Denne måten å organisere arbeidsliv og utdanning begrenser læring og passion/lidenskap. 

Her er et foredrag Staes holdt som gir god innsikt i noe av det han sa.No comments: