Saturday, March 23, 2013

Hva lærer vi av onlineutdanning?

Daphne Koller, en av grunnleggerne av Coursera, forteller om hvilke erfaringer vi gjør oss i den onlinelæingsrevolusjonen som finner sted i dag.  Å få tilgang til utdanning er et privilegium for de få.  Sebastian Thrun sier at for å komme inn på et universitet må dine foreldre har gjort mye riktig, noe Koller også fremhever som tredje generasjon PhD.

Koller ble inspirert av sin kollega Sebastian Thruns suksess når han la ut kurset i kunstig intelligens på nett.  For å nå like mange studenter med den tradisjonelle modellen som Thrun nådde på ett år med onlinemoellen ville han måtte undervist i 250 år.

Tanken bak Coursera er å tilby kurs fra verdens beste universiteter.  Dette er et viktig poeng ved Coursera, for de tillater ikke dårlig eller middelmådige universiteter på sin plattform. Hva som er gode universiteter og hvordan de plukkes ut vil nok være i endring, siden denne onlinemodellen kan påvirke de tradisjonelle modellene.

I følge Koller samler disse onlineverktøyene informasjon om studentenes læring som vil revolusjonere vår kunnskap og forståelse for læring.

For formålet med med disse nye tiltakene er svært idealistiske, de som står bak, enten det er Udacity, Coursera eller Khan Academy, er å bidra til kunnskap, kompetanse og læring - uavhengig av din sosiale, geografiske, økonomiske eller formelle bakgrunn. På mange måter er de en knusende kritikk av de eksisterene modellene, og Salman Khan sier det rett ut:

Ikke tro at skolesystemet er der for å utdanne barnet ditt.  Det etablerte skolesystemet er der for å evaluere det. (Sitert i papirutgaven av DN, 23.3.2013). 

Dette går rett inn i vår hjemlige debatt om nivådeling, karakterer ( nå også i barneskolen) og frafall.  I da går vår hjemlige debatt om alle egner seg for teorifag, og at skolen er blitt for teoritung. For 200 år siden gikk diskusjonen om alle kunne lære seg å lese og skrive. Om 200 år vil vår debatt om teorifag virke like absurd som uttalelsen om lesing og skriving virker på oss i dag.http://www.insidehighered.com/news/2013/03/22/coursera-commits-admitting-only-elite-universities

No comments: