Friday, March 22, 2013

Disruptive Education 2013

Da begynner programmet for DE2013 å ta form og det er med gled og stolthet vi kan presentere Sugata Mitra og Sir Ken Robinson som talere på årets konferanse. Sugata Mitra er professor i educational technology ved Newcastle University, UK, og mest kjent for sine Hole in the wall-experiments. I disse viser han hvordan barn kan lære seg selv og av hverandre bare de får tilgang til datamaskiner og internet. Nylig vant han en pris hos TED på $1 million for sitt arbeid. Mitra ønsker å bygge en skybasert skole slik at barn kan lære seg selv.

Sir Ken Robinson forfatter og rådgiver på blant annet emner som utdanning og kreativitet.  Mest kjent er han nok for sine utsagn om at skolesystemet dreper kreativitet, noe som understøttes av blant annet Yong Zhaos forskning.

Konferansen vil være en del av EDEN-konferansen, som i år avholdes i Oslo fra 12. til 15. juni. Fredag 14. juni er i sin helhet avsatt til Disruptive Education 2013.

Mer informasjon om DE2013 finner du HER.

No comments: