Thursday, March 21, 2013

Dreper skolen kreativiteten?

To av verdens fremste tenkere innen utdanning og teknologi kommer til Oslo denne sommeren.

Professor Sir Ken Robinson, som er keynote på DE2013 i Oslo i juni, hevder at dagens skolesystem dreper kreativitet og skaper en ADHD-epidemi.  I stedet for å fokusere på standardisering burde skoleverket  la elevene få dyrke sine styrker, og finne sitt ”element”.  I en verden hvor entreprenørskap og innovasjon er viktig for et lands konkurranseevne er dette et tankekors.  Har vi som Sir Ken Robinson hevder et skolesystem som dreper kreativitet? 

NHO mener at entreprenørskap må inn i lærerutdanningen, men hva hjelper det å gjøre entreprenørskap til et fag når resten av skolesystemet dreper kreativitet og innovasjon hos elevene? Sir Ken Robinson hevder at skolesystemet systematisk ødelegger disse kvaliteter som alle er født med på grunn av sitt fokus på tre hovedområder som er i direkte opposisjon til hvordan mennesker  lever og utvikler seg:

For det første fremmer det standardisering og et snevert syn på intelligens når våre evner og talent er uendelig varierte og personavhengige. For det andre fremmer utdanningssystemet konformitet når kulturell utvikling og prestasjoner er avhengig av å fremme kreativitet og forestillingsevner. Til slutt er utdanningssystemet linjært og rigid, når alle menneskers liv er organisk og uforutsigbart.  Sir Ken Robinson mener at samfunnet trenger utdanningssystemer som står i motsetning til disse prinsippene som dreper kreativiteten.  Sir Ken Robinsons påstander får  støtte av Yong Zhaos forskning på sammenhengen mellom et lands score på internasjonale tester som PISA og TIMMS.  Zhao hevder det er  en omvendt korrelasjon mellom score på disse testene og et lands kreativitet, innovasjon og entreprenørskap.  Grunnen sier Zhao er at entreprenørskap ikke kan begrenses til et fag og enkelte timer, men er et “state of mind”, en mentalitet og holdning som må gjennomsyre systemet, og fordrer at en håndterer og lever med usikkerhet og risiko.

En som prøver å lage en skole for det 21. århundre er Sugata Mitra.  Han er best kjent for sine eksperimenter med å gi barn datamaskiner og så lærer de seg selv, kjent under betegnelsen Hole-in-the-Wall. . Nå vil han gjøre som veldig mange innen høyere utdanning gjør for tiden, han vil bygge en skole i skyen.  Innen høyere utdanning ser vi at verdens anerkjente universiteter legger studiene sine fritt og tilgjengelig ut på nett.  Dette har fått betegnelsen Massive Open Online Courses, MOOC.  Nå vil Sugata, med bakgrunn i sine erfaringer fra Hole-in-the-wall experiments, bygge en skole for barn og unge i skyen. Sugata Mitra vant  nylig 2013 Ted Prize pris på $1 mill for sine planer om å lage en skole i skyen.  Han mener det ikke er nok å reformere skolen, vi må redefinere skolen i en tid hvor å “vite” kan være blitt overflødig.   Sugata sier at i stedet for å be barn og unge om å regne uten å bruke pc, kalkulator eller snakke hvor lang tid det vil ta for 5 kg masse å falle til bakken fra 20 meters høyde, burde spørsmålet være: bruk internet for å finne ut hvor lang tid det vil ta 5 kg masse å falle til bakken fra 20 meters høyde. Diskuter med dine medelever. Forklar hvorfor du mener svaret er riktig.  

Sugata kan også fortelle om en doktorgradsstudent i evolusjonær biologi som i dag studerer på et stipend ved Yale, USA. Han sier han kom dit ved å lese New Scientist på en hole in the wall pc i landsbyen sin.

Aktuell: Både  Sugata Mitra og Sir Ken Robinson kan du høre på Disruptive Education 2013 14. juni på Universitetsbiblioteket, UiO.

Denne kommentaren er publisert på digi.no

3 comments:

Venke Vik said...

Ja, er no svaret mitt på dette spørsmålet. Skulle ynskje at ein doktorgradsstudent tok tak i ordensreglementet til #osloskolene og fekk empiri på kva som ligg bak begrepa. Mange av orda som er brukte handlar om å sitje stille, gjere det du får beskjed om, osb. Elevar som kjem i kategorien ADHD kan ikkje ha det lett i eit slikt system

Venke Vik said...

Ja, er no svaret mitt på dette spørsmålet. Skulle ynskje at ein doktorgradsstudent tok tak i ordensreglementet til #osloskolene og fekk empiri på kva som ligg bak begrepa. Mange av orda som er brukte handlar om å sitje stille, gjere det du får beskjed om, osb. Elevar som kjem i kategorien ADHD kan ikkje ha det lett i eit slikt system

June Breivik said...

Sukk, ja, Venke. Alt for mange lever i en forestilling om at "tilbake til 50-tallet" et tingen.