Friday, March 22, 2013

Flipping the lecture - en suksess i Stavanger

Som en del av det delvis Norgesuniversitetsfinansierte prosjektet ‘Metodefag i fremtiden’, ser vi på hvordan ny teknologi åpner for nye pedagogiske muligheter innen metodefagene. Inspirert av idèen om flipped classroom har Njål Foldnes ved BI Stavanger foretatt full flipp i statistikkfaget. I stedet for å formidle teorien gjennom tradisjonelle forelesninger har han laget små videosnutter som er gjort tilgjengelig for studentene sammen med en fremdriftsplan for faget. På den tiden Njål vanligvis ville ha forelest samler han nå de studentene som vil til oppgaveløsning og samtaler.

Som del av prosjektet søker vi å få frem studentenes stemmer. Onsdag 20. februar var  Øystein Johannessen og jeg tilstede ved denne samlingen og foretok dybdesamtaler med studentene for å få deres tilbakemeldinger på opplegget. Det viste seg at studentene hadde blitt ganske stresset når Njål på første forelesning avlyste forelesningen. Dette var ikke hva de hadde forventet. Når vi spurte dem om hvor lenge dette varte svarte de samstemt: frem til de så første video. Etter det var de overbevist om at dette var en mye bedre form enn den tradisjonelle forelesningen. Som en av studentene sa: dette er det faget jeg jobber mest med på grunn av dette pedagogiske opplegget. På spørsmålet om hva de foretrakk hvis de kunne velge selv: forelesning eller flip, svarte alle flip. De var imidlertid ikke sikker på om denne modellen passet like godt i alle fag, for Njål laget så pedagogisk gode videoer. Det svaret er interessant fordi vi snakket også med noen som gjennomførte statistikk i fjor, og som hadde hørt om dette nye opplegget. De ville gjerne ha tilgang til videoer, men var skeptisk til å erstatte forelesningene med video, fordi en god foreleser var så viktig, og Njål holdt så gode forelesninger.

Noe annet studentene fremhevet var den gode kontakten de fikk med foreleser, Njål, som følge av denne modellen. En kontakt og kommunikasjon de ikke følte den tradisjonelle forelesningsmodellen ga.

Konklusjonen så langt blir at forelesningen og forventningen om forelesningen står sterkt hos studentene, men at forelesningen lar seg erstatte av et godt alternativt pedagogisk opplegg.

Denne bloggposten er publisert på BI Learninglab sin blogg. Beste praksis, BI 2020

2 comments:

Mandags Mor said...

Dette undervisningsopplegget er helt genialt, tidsbesparende og utrolig mer effektivt rent læringsmessig.

Jeg skulle ønske at flere høyskoler og universitet tok dette i bruk. Særlig i fht videre- og etterutdanning for oss som er godt voksne studenter. Det tar utrolig mye tid å reise til og fra samlinger, tid man heller kunne brukt på å se video-foredrag, gjøre seg notater og få gjort veldig mye annet.

Det er travelt nok å være i full jobb samtidig som en tar videre-/etterutdanning, om man ikke skal bruke hele dager på å reise også.

Mange ganger føler jeg at studiesamlingene er fullstendig bortkastet, og ville heller hatt tilgang på video på nettet.

June Breivik said...

@Mandags Mor: du gir samme tilbakemelding som mange studenter gir når jeg forteller om opplegget. Jeg tror nok dette vil bli mer vanlig etterhvert. Vi trenger bare å bli vant til tanken.