Tuesday, May 15, 2012

Self-learning

Hva er utdannelse?  Hvorfor tar vi utdannelse.  Hva skal en bruke utdannelse til?  Hva betyr ordet dannelse i begrepet utdannelse?  Er vårt fokus på kunnskap og kompetanse noe annet enn utdannelse?  På en av de mange nye online tilbydere av kunnskap og kompetanse sin blogg kan en finne følgende uttalelse:

More and more people are starting to get tired of paying up to 50,000 dollars a year for a quality education. Employers are starting to stop caring about degrees. All they care about now is skills, skills, skills! After all, what’s the use of learning (and paying for) philosophy in college if all you want is to be a programmer?


Jeg er for tiden veldig opptatt av høyere utdannings fremtid, og i mange diskusjoner rundt dette temaet. Når jeg legger frem det nye mangfoldet for utdanning og opplæring som trer frem på nett kommer spørsmålet om kvalitessikring, vitnemål, eksamen og dokumentasjon opp.  Ser vi oss blinde på industrisamfunnets modell av utdanning og mener at vitnemål fra utdanningsinstitusjoner er levedyktig i fremtiden? Om ikke annet så skal utdanningsinstitusjonene gi ut akrediteringer. Jeg tror det er et feilspor. Jeg tror utdanning vil endre seg veldig og vil komme tilbake til blandingen av on- og offline tilbud i et annet blogginnlegg. Men det jeg vil snakke litt om nå er vårt syn på kunnskap, kompetanse og .... dannelse.   


Vi er blitt så målstyrte. Vi har et så snevert syn på kunnskap og kompetanse. Vi er fanget i målefellen. Vi skal måle at input av læring står i forhold til output og tester og tester, måler og måler, lager kompetansemål og driver med målstyring i opplæringen. Når ikke de forhåndsdefinerte mål synliggjøres på testene til forventet tid er det noe galt med opplæringen.  Vi må teste mer. Vi må sterkere målstyring.   


Fungerer læring slik?  Hvis dette er vårt syn på læring og kompetanse kan en vel da velge de kursene som gir oss den forhåndsdefinerte kompetansen.  Hva vil det gi oss i neste ende?  Skal ingeniører bare konsentrere seg om "ingeniørting"?  Skal ingeniører kjenne "andre fagfelt" og? Skal en ingeniør, eller programmerer, eller forsker kjenne til andre sider ved livet og kunnskapsområder enn sitt snevre fagfelt. Er filosofi bare for filosofer? Når Oppenheimer & co designet atombomben, var det greit at de kunne, burde de tenkt på om de burde?  Når vi kan borre etter olje hvor som helst skal da også de som kan vurdere om de bør?  Hvilke konsekvenser har dette for andre "fagområder".  Er en oppfinnelse bærekraftig?  Hadde vi sett de utviklingen vi har sett innen utvikling av personlig teknologi som Mac, iTunes, iPod, iPad om Steve Jobs hadde tatt matematikk og programmering på Reed University og ikke kaligrafi, og tilbrakt tiden med zen-meditasjon?  Hvor skjer kreativitet og inovasjon? Refleksjon?  Sugata Mithra sier at den lærer som kan erstattes av en maskin bør erstattes av en maskin. Hva er kvalitesutdanning.  Udemy reklamerer med at:  Udemy is building the world's largest destination for affordable high-quality education!Bør vi se litt på hva som kan læres gjennom self-learning og hva som skal skje i utdanningsinstitusjonen? Bør dannelse mer inn i utdannelse?No comments: