Saturday, May 19, 2012

e-lesning på fremvekst

Selvom mange fremdeles er skeptisk og sverger til lukten av trykksverte er e-lesing på fremmarsj. Her er en info-graphic for å vise:


No comments: