Thursday, May 10, 2012

BI 2020 - forprosjekt for å se på utfordringer og muligheter for høyere utdanning.

Å jobbe med utdanning er kjempespennende.  For tiden kanskje mer spennende enn noen sinne, for informasjons- og kommunikasjonsteknologien begynner nå å gjøre sitt inntog på utdanningssektoren. "Alle" utdanningsinstitusjoner føler på dette, og det tas ulike grep.

Nå er det slik med disruptive innovasjoner at de ligger en stund og "vaker" før de får betydning i markedet, men når de først gjør seg gjeldene kan endringer skje raskt.  Det som jeg finner fasinerende er hvor raskt det har skjedd mye med online learning bare de siste månendene. Onlinelearning, eller nettstudier er ikke noe nytt. Det har vært i mange år, men nå ser det ut til å ta av. Jeg synes det dukker opp nye tilbud hver dag.  Nå har Harvard og MIT slått seg sammen og brukt $60M på et not-for-profit online learning tilbud edX. Tiltaket hvor to Stanfordprofessorer la kursene sine på nett hevdes å endre høyere utdanning for alltid. David Brooks snakker om en tsunami som velter inn over høyere utdanning. Så hvordan ser fremtiden ut? Christensen ser for seg en annen business modell enn den vi ser i dag.  Han sammenligner med hvordan vi nå kjøper musikk pr sang og ikke hele album, på samme måte vil vi kjøpe enkeltkurs, og ikke hele grader, slik vi gjør i dag.  Vi vil få et utdannings iTunes. Ja, det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden.  Men på BI ser vi nå på dette. BI har nedsatt et forprosjekt BI 2020.  Her prøver vi delvis å se på dagens utfordringer og delvis se inn i krystallkulen. På LearningLabs blogg vil vi publisere ulikt materiale, delvis tanker og refleksjoner vi gjør oss, delvis utfordre gjestebloggere, delvis dele ting vi kommer over. Vi vil svært gjerne ha kommentarer, tilbakemeldinger og innspill.  Vi håper at bloggen blir en dialogarena og ikke enveiskommunikasjon. Så kommentarer og innspill mottas med takk.  Her finner du oss:

http://bilearninglab.no/

Her finner du vårt mandat: http://bilearninglab.no/wp-content/uploads/2012/05/Mandat_BI20201.pdf

Du kan og lese et fremtidsbilde som skisserer utfordringene vi ser for oss her: http://bilearninglab.no/wp-content/uploads/2012/05/BI2020_Fremtidsbilde1.pdf

No comments: