Wednesday, May 16, 2012

Myten om de digitalt innfødte...?

Begrepet digital innfødt ble lansert av Marc Prensky i 2001. Siden har begrepet vært mye omtalt og diskutert. Mange er dem som ønsker å avvise myten om de digitalt innfødte, nå senest etter sigende på et foredrag på årets utgave av NKUL.  Vel, jeg vil i dette foredraget ta til orde for at digitale innfødte er et godt og høyst reelt begrep, som vi bør forholde oss til.

Alle som underviser i skolen vet at de unge ikke kommer til skoleverket med "digital kompetanse".  Det vil si at det er noe de kan og mye de ikke kan. Lærere klager over at elevene ikke kan tekstbehandling, eller excell, at de ikke kan fotoredigering eller mappestrukturer.  Men ærlig talt, er det dette det vil si å være digitalt innfødt? Kan en avvise det begrepet fordi de unge ikke har fått alle digitale ferdigheter intravenøst levert? At de kommer ferdigprogrammert og alt er lastet ned på internminnet deres?   De som legger dette i begrepet digitalt innfødte er på feilspor.   Dessuten om så var tilfellet ville vi jo ikke trengt digitale kompetanse eller digitale ferdigheter i skolen.

Jeg vil foreta en analogi: alle som fødes i Norge og vokser opp med norsk som førstespråk er innfødte i Norge.  De forholder seg til norskspråket intuitivt. Men det betyr ikke at de fullt ut behersker norsk, for eksempel kan de ikke skrive eller lese norsk, selvom de forstår de gramatikalske regler intuitivt øker forståelse og beherskelse nå de får gramatikkopplæring i skolen. Vi har fagmål for norskopplæringen til dem som er innfødte i det norske språket.  Den som gir denne opplæringen kan godt være en innvandrer, en imigrant, som ikke har norsk som førstespråk. Vedkommende kan beherske norsk til fingerspissene, men siden vedkommende ikke er en innfødt vil likevel forholdet vedkommende har til norsk være annerledes enn de innfødte elevene. Det har med hva en stiller spørsmål ved, hvordan en tenker, resonerer og handler.

De digitalt innfødte stiller ikke samme spørsmål om transparens og sosiale medier som imigrantene gjør, av den enkle grunn at de ikke kjenner en verden uten. Når jeg vokste opp måtte vi holde avtaler og planlegge fordi det ikke bare var å sende en mld og gi beskjed. Når vi ringte til noen visste vi hvor vi ringte, men ikke hvem som tok telefonen.  I dag vet vi hvem som tar telefonen, men ikke hvor vedkommende er.  Derfor forholder vi oss til telefoner på en annen måte nå. Slik kan jeg fortsette. For eksempel var vi vant til kun 20 min barne-tv, unntatt om mandagene.  Musikk var vanskelig tilgjengelig, noe hørte på Radio Lux for å høre det siste nye innen musikk.  Dette er en verden de digitalt innfødte ikke kan forestille seg.

Så forskjellen på de digitalt innfødte og imigrantene er ikke på hva de behersker av verktøy, men hvordan de tenker og hva de forventer, hva som er muligheter og hva som er stengsler.  På samme måte som jeg måtte gå mange år i skole og utvikle min bruk av mitt innfødte språk Norsk, må de digitalt innfødte lære å beherske de digitale verktøy.  Men deres inngang er en annen enn vår var, derfor er vi imigranter, selvom våre ferdigheter langt overstiger deres.

7 comments:

MIK 2 said...

Kanskje er digitale besøkere og bofaste et bedre uttrykk - se http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/2012/02/digitale-bes%C3%B8kere-og-digitale-bofaste.html

June Breivik said...

Nei, det er jeg ikke enig i. Fordi jeg vil så absolutt betrakte meg selv som bofast, men jeg er likefullt en imigrant. Jeg er nok godt integrert, men likefullt en imigrant. Tilsvarende vil de innfødte være, noen vil være mer integrerte enn andre. Så jeg kjøper ikke det begrepet sånn uten videre. Men takk for tips og lenke :)

Bjørn Helge said...

Begynte på et svar, men så ble det et blogginnlegg :-) Takk for inspirasjon! http://bjornhelge.blogspot.com/2012/05/lrerhverdag-29-digital-natives-vs.html

June Breivik said...

Hei Bjørn Helge. Leste blogginnlegget ditt, og vil skrive en egen bloggpost som respons. Men du har mange gode poenger.

jskaug said...

Hei, June. Jeg burde vel skrive en egen bloggpost som oppfølging til vår myteknusing på NKUL, skal prøve å skrive noe over helgen. I mellomtiden en liten kommentar: Det er flere grunner til at jeg synes begrepet digitalt innfødte har gått ut på dato. Den viktigste er kanskje den du selv peker på: mange benytter det ganske ukritisk, og antar at barn og unge er "preprogrammerte" ved at de vokser opp med internett og digitale medier overalt. Dette er å gjøre våre elever en bjørnetjeneste. Mye forskning (for eksempel Monitor) viser at det er veldig ujevnt fordelt med ferdigheter som har med f.eks. kildekritikk, informasjonssøk og nettvett å gjøre. Det er nok en forskjell mellom generasjoner, men som Bjørn Helge skriver om på sin blogg: det finnes mange høykompetente 50-åringer side om side med 18-åringer som ikke aner hva samskrivingsverktøy eller sosiale medier kan brukes til i læringsøyemed. Her er det i ferd med å oppstå klasseskiller som bør bekymre oss. Å omtale noen som "innvandrere" eller "innfødte" er omtrent like presis som å si at alle nordmenn er født med ski på beina. ;)

Lejon said...

Intressanta tankar om digital natives and immigrants June. Det gav mig något att tänka på. Jag har skrivit om detta tidigare och jag tyckte bra om Whites och Le Cornus begrepp visitors and residents och tyckte det var bättre än Prenskys. Efter ditt inlägg tycker jag faktiskt att digital natives fortfarande är relevant. Om du du vill kan du läsa mitt inlägg på den är adressen:

http://netinhe.blogspot.se/2011/09/besokare-och-bofasta-pa-natet.html

June Breivik said...

@jskaug: hei takk for kommentar. Mht ski: selvom ikke alle i Norge kan stå på ski har vi et forhold til ski og snø. Det er for oss begreper vi er fortrolige med og har et forhold til, selv om graden av beherskelse varierer, samt egen erfaring er ulikt fordelt. Til sammenligning vil en touareg i Sahara ikke ha noe begrep om ski. I USA som hadde snø hadde de ikke ski, derfor stoppet postgangen opp om vinteren grunnet snøfall, helt til en nordmann(!) tok med seg sine ski og skiferdigheter og stod på ski over snøen. Dette handler ikke om hva vi kan eller ikke, det handler om hva vi ser som muligheter og stengsler. Når ski først var introdusert bredte bruken av ski seg. Men bortsett fra det synes jeg å sammenligne digitalt innfødte med ski er å blande epler og pærer.Synes en debatt om dette emnet er bra. Slikt savnes :)

@Lejon: Takk for kommentar og lenke. Har lest hva du har skrevet og anbefaler det blogginnlegget. Mange gode poeng og refleksjoner.