Friday, May 1, 2009

GovLoop

image

Jeg har tidligere omtalt nettsamfunnet GovLoop, som jeg synes er et spennende nettsamfunn – omtales som Facebook for offentlig ansatte (noe jeg synes er en helt feil betegnelse da det fungerer på en helt annen måte enn Facebook). Dette er i utgangspunktet er amerikansk initiativ, men er åpent for offentlig ansatte i andre land. Jeg er medlem, men har kun funnet ett medlem til fra Norge, og vedkommende ser ut til å ha en temmelig innaktiv konto.  Dette er et spennende initiativ, målet er selvsagt hvordan kan offentlig forvaltning best ta i bruk ny teknologi for å få en mer effektiv og demokratisk forvaltning til borgernes beste. Dette er et initiativ fra grasrota, ikke styrt av sjefer og sentraladministrert.  Dette tror jeg er cluet med slike samfunn, de kan ikke vedtas av politikere eller administrasjon. Men politikere eller administrasjon kan legge til rette for at de får vokse og blomstre. Dette nettsamfunnet har nå godt over 10 000 medlemmer verden over (i skrivende øyeblikk 10 527). 

No comments: