Tuesday, May 12, 2009

Nye rekrutteringsarenaer

Til tross for finanskrise og økt arbeidsledighet, er det innen mange sektorer mangel på kvalifisert arbeidskraft, og arbeidssøkende leter etter potensielle arbeidsgivere. State of Missouri, USA, tar nye digitale arenaer i bruk for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.  For en investering på et par hunder dollar har de nå tatt i bruk Second Life for å nå potensielle nye arbeidstakere.

Nettsamfunnene som vokser frem er og en ny arena for å finne seg jobb.  Det så mye omtalte Twitter har fått en slik tilleggstjeneste: TwitterJobSearch, en utfordrer for de tradisjonelle jobbsøkerdatabasene.  Ellers blir både Facebook og YouTube tatt i bruk for at arbeidsgivere og jobbsøkere skal finne hverandre.

No comments: