Saturday, September 6, 2014

Blogging for læring og ledelse.

Vi lever i en digital tid. Vår moderne tilværelse er ikke mulig uten digital teknologi. Digital teknologi gjennomsyrer vår tilværelse på alle måter, og former måten vi lever på. Kommunikasjon og samhandling i en digital tid er ikke som kommunikasjon og samhandling i en analog tid. Dessverre er det alt for store deler av skoleverket som ikke har tatt denne endringen inn over seg. Alt for mange av dem som er ansvarlige i skoleverket, lærere og skoleledere har ikke adekvat digital kompetanse.  Det er ikke godt nok å ha tatt et LMS (learning management system) i bruk, eller å la elevene få adgang til nett i bestemte situasjoner. Skal en ta ledelse i skolen i en digital tid må en ha digital kompetanse. Digital kompetanse betyr erfaring med bruk og kommunikasjon i digitale medier.  Vi ville aldri sluppet en lærer inn i skolen som ikke hadde noen minimumskompetanser innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter eller matematikk, men når det gjelder digitale ferdigheter har vi et mer avslappet forhold til kravene.  Vi slakker også på kravene med argumenter som at vedkommende har jo "bare" fem år igjen til pensjonsalder.  Vel, situasjonen er den er at en elev går bare èn gang i første klasse, én gang i femte klasse, etc, og har krav på fullverdig opplæring uavhengig av hvor i opplæringsløpet eleven er. Hvis du skulle bli operert ville du blitt operert av en kirurg som hadde holdt seg oppdatert på de siste teknikkene for din operasjon, eller en som hadde mentalt pensjonert seg fem år før pensjonsalder?At lærere ikke har god nok digital kompetanse tenkes løst gjennom lærerutdanningen.  Men den strategien har to utfordringer:
a. dette vil kun omfatte en liten del av lærerstanden
b. hvilken digital kompetanse har lærerutdannerne?

Når det gjelder det siste kan det se ut som om det er et stykke igjen etter tilbakemeldingene jeg får fra dem som tar lærerutdanning, og som Senter for IKT i Utdanningen har pekt på.

Problemet er at vi forholder oss til digital kompetanse som noe som er en teoretisk øvelse. Å tilegne seg digital kompetanse gjennom å snakke om det er som å lære å kjøre bil uten kjøretimer. For å forstå hva digital kompetanse er må en være del av det digitale univers. Som leder i skolen innebærer det å kunne uttrykke seg gjennom blogg og å kunne bruke blogg for ulike formål.

Hvorfor blogg?

Fordi det å skrive som kommunikasjonsform er noe som forventes av en skoleleder.  En skoleleder forventes å kunne uttrykke seg skriftlig, til elever, til foreldre, til samfunnet. Lapper i sekken fungerer ikke lengre. Vi går på nett og leser.  Det å kjenne på hva det innebærer å måtte uttrykke seg i det offentlige rom er noe vi i 2014 bør forvente at en skoleleder. Skoleledere som leder skoler hvor mange elever allerede er erfarne bloggere, og hvor de fleste leser blogger, bør ha kompetanse i hvordan uttrykke seg gjennom dette mediet.  Når en er ute i cyberspace og blir "våt på beina" får en et helt annet forhold til begrepet digital kompetanse.

I forbindelse med høstens arbeidskonflikt så vi dessverre at det var en del lærere som hadde et stykke igjen i forhold til nettiquette, digital dømmekraft og nettvett.  Lærere og skoleledere er forbilder.  De bør beherske disse sterke mediene, de bør kjenne til fordeler, utfordinger og muligheter i hvordan nettet kan fungere for kommunikasjon, samhandling, deling og læring.

Jeg stor glede av andres blogging og deling, og dette er en viktig kilde til kunnskap og informasjon.  Selv underviser jeg i hvordan bruke blogging for læring for skoleledere og lærere som tar masterutdanning på BI. I oktober skal jeg presentere noen erfaringer fra dette arbeidet på en stor internasjonal konferanse i Krakow, Polen.  Studentene oppretter blogg og skriver blogginnlegg, ikke bare for å lære hva en blogg er, men også fordi blogging kan brukes som pedagogisk verktøy for læring. Denne formen for å dele, lære og synliggjøre sin kompetanse vil i økende grad bli en ferdighet som er forventet.

Blogging, med alt det innebærer, er selvsagt ikke den eneste digitale kompetanse som trengs i dag, men en av flere ferdigheter og holdninger en trenger i det digitale informasjonssamfunnet.

Anbefaler også denne blogposten:

From Tweet to Blog Post to Peer-Reviewed Article: How to be a Scholar Now

No comments: