Sunday, September 7, 2014

Seeing is believing

Et kjent kinesisk ordtak er som følger:

Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser og jeg husker. Jeg gjør og jeg forstår. (Confucius)

Må vi alltid se og erfare for å kunne forstå ny informasjon og praksis?


No comments: