Monday, September 8, 2014

Sjekker inn på mobilhotell - og ut av fremtiden


Direktør for Senter for IKT i utdanningen sa på NRK nyheter for noen dager siden at det var stort strekk i laget i forhold til IKT i utdanningen. Ja, det var en betydelig "understatement" som de sier på engelsk. Når jeg gjør opp status for dagen i dag rommer den alt dette.  Den startet med en oppdatering på Twitter etter noen ganske heftige diskusjoner der i går om lekser i skolen. Videre fulgte jeg streaming fra Nokuts frokostseminar om Utdanning og undervisning i forskningsskyggen. Dette fordi det var fulltegnet når jeg bestemte meg for å gå.  Men streaming fungerte stort sett greit, og jeg fikk svart på og sendt eposter mens jeg fulgte med, og diskutert litt mer på Twitter. Jeg fikk epost om at Norgesuniversitetet hadde publisert informasjon om konferansen vi arrangerer i oktober, Quality Through Innovation, hvor vi ser på hvordan utnytte innovasjon og teknologiske muligheter for å gi bedre utdanning, og hvordan utdanning blir utfordret av teknologisk utvikling.  Jeg ble også gjort oppmerksom gjennom Twitter at Abelia hadde publisert en sak om et møte vi hadde på Stortinget om utdanningsteknologi. Ett av temaene der var blant annet hvordan mobiltelefon kan brukes for læring, og hvor mYoutime, som er utviklet i samarbeid med BI, var tema. Så fulgte et møte på NHO om ikt og høyere utdanning, før jeg var på Kavliprisens Kavli Prize Science Symposium.  Her var temaet: "Higher Education in the 21st Century - The Technological Revolution in Open Education: The Death of a Traditional System or the Next Wave of Democracy?".  Her var det representanter fra University of South-Africa, edX, Paris Sciences et Lettres (PSL Research University), The Open University-UK. De snakket alle om MOOC og digital learning technology og hvordan de bruker dette for læring, og hvilke muligheter som åpner seg.  Etter symposiet hadde vi gode samtaler om temaet. I dag ble også MOOC-utvalgets rapport: NOU 2014: 5 MOOC til Norge tilgjengelig på engelsk. Det er sjelden at en NOU i sin helhet oversettes til engelsk, men det viser hvor viktig og aktuelt dette temaet er.

Så kommer jeg hjem og ser følgende:


Dette er en videregående skole som har opprettet noe de kaller mobilhotell.  I stedet for å utnytte dette sterke mediet for læring, skal elevene logge av og sjekke ut og bevege seg tilbake til den analoge tidsalder i skolen.  En kan virkelig spørre som den nye lederen for Abelia nylig gjorde: 


og som han så treffende svarte på Twitter i dag:


Denne skolen fikk da også et veldig godt tilsvar fra en lærer ved en annen skole under tittelen: Digital ansvarsfraskrivelse sjekker inn på mobilhotell.


Ja, en kan bli schizofren av mindre.  Du verden hvor ulik verdensforståelse som er rundt dette temaet.  Det er ikke strekk i laget.  Folk befinner seg på ulike planeter, til tider kan de føles som ulike dimensjoner. Hva betyr dette for AS Norge?  Hvilken rett har lærer og skoler til å sjekke ut på denne måten? I forbindelse med det ovenfornevnte prosjektet Metodefag i fremtiden hadde vi et delprosjekt vi kalte studentstemmer. Jeg skal presentere dette på en konferanse i Krakow i oktober.  Det som ble avdekket her er at studentene kommer til høyere utdanning med skremmende manglende kunnskaper og holdninger til hvordan bruke digitale verktøy for læring.  Hvem sitt ansvar er det?  Hvem betaler prisen for disse som nekter å ta i bruk dagens teknologi for læring? Hvem er skolen til for? Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet har vært vedtatt siden 2006 - i 8 år!


Bare en liten sluttkommentar.
Jeg forstår at mange lærere synes det er utfordrende med mobiltelefoner i klasserommene. Men if you can´t beat them, join them.  Hva med å finne en måte å leve med dem i undervisningen? Utnytte disse verktøyene? Vi har et norsk ordtak om at en skikkelig sjømann ber ikke om medvind, men lærer seg å seile.  Hva med å bruke pedagogisk kreativitet og utnytte at elevene er connected? Og ja, det vil være skjær i sjøen, men beveger vi oss bare i flau vind?


5 comments:

kirsle said...

Takk, veldig godt skrive!

Ove Aalo said...

Hei!
Jeg synes nok du trekker konklusjonen din et stykke for langt. I dette tilfellet er det vel heller snakk om at læreren vil ha kontroll på når mobilene skal brukes i undervisningen og når de ikke skal det. Telefonene kan jo ikke brukes til all form for undervisning. Vi vet at mobilene og tilhørende programvare er konstruert for å fange oppmerksomheten til eieren. Det skulle bare mangle om ikke læreren skulle ha rett til å ta styring på hvor oppmerksomheten til elevene skal rettes. Eller?
Nå skal det også, i ærlighetens navn, sies at jeg er part i saken siden det er jeg og en god kollega som har utviklet, produsert og selger det omtalte produktet. Ideen om Mobibox ble til på grunnlag av egne erfaringer i vårt arbeid som lærere i videregående skole.

June Breivik said...

Takk, Kirsti :)

Ove Aalo: Vi er nok alle farget av vår kontekst. Jeg mener at selvsagt skal det være styring på bruk av digitale verktøy, på samme måte som det er styring på andre læremidler. Vi tar ikke fra elevene blyantene selvom de kan skrible med dem. Ikke alltid det passer å bruke blyanter likevel.

Jeg vet at lærere liker stengesystemer, men jeg mener det er feil vei å gå. Det går ikke å stenge vekk distraksjoner, men en må lære å håndtere dem. Jeg sier ikke at det er enkelt eller quick fix, men distraksjoner går ikke vekk. Og på sikt fungerer indre kontroll bedre enn ytre.

Ove Aalo said...
This comment has been removed by the author.
Ove Aalo said...


Jeg opplever i alle fall at distraksjonene går vekk når telefonene legges på et avtalt sted avslått eller på lydløs, og utenfor armlengdes avstand for elevene. Jeg tror forøvrig at vi i skolen, som ellers i samfunnet, er helt avhengig av ytre kontroll. Alt må læres, også håndtering av distraksjoner. Indre kontroll er viktig, men hvordan skal den fungere uten at noen definerer grensene?