Sunday, September 7, 2014

...mens vi diskuterer for og imot ikt i skolen....

Mens skolen diskuterer for og i mot digitale verktøy i skolen, kanskje spesielt etter innslaget i Dagsrevyen on ipad i skolen, raser verden videre. Robotene inntar nå heimene våre.  Siste tilskudd er Jibo. En liten personlig assistent i heimen.

No comments: