Saturday, March 14, 2009

Demokrati 2.0

Til høsten er det valg og de politiske partiene er i gang med sine valgkampstrategier.  Høyre kjemper for politisk reklame på TV og de små partiene kjemper om å få være med i valgdebatter.  Når jeg så på en debatt på TV for et par dager siden hvor Trond Giske forsvarte forbudet mot politisk fjernsynsreklame og Vidar Kleppe kjempet for å komme på TV, slo det meg hvor tradisjonelt de tenkte.  Nå kan det skyldes temaet i debatten, men politikerne har nå helt nye arenaer til disposisjon.

I boken “Throwing the Sheep in the Boardroom”  snakker Fraser og Dutta om hvordan sosiale nettverkssamfunn åpner for mobilisering og feedback fra velgere som er mer direkte og effektive enn tradisjonelle medier.  Både McCain og Obama forstod at der foregår et maktskifte vekk fra politiske organisasjoner og over til folket. For politikerne innebærer dette at de må ha “friends in low places” for å vinne valget.

I boken “Civic Life Online” viser de hvordan ungdom velger vekk tradisjonelle arenaer for deltakelse i politisk liv til fordel for nye arenaer som blant annet nettsamfunn, virtuelle verdener og blogger.  Dette kombinert med at der har skjedd en endring i sosiale og politiske identitesprosesser som en konsekvens av de siste tiårs globale og økonomiske endringer gjør at en del av de etablerte kanaler for velgermobilisering ikke er like effektive lengre.

Utenfor våre grenser tar politiske partier disse arenaene systematisk i bruk.  Det blir spennende å se hva våre politiske partier gjør og hvordan det gir seg utslag på valgdagen.

3 comments:

Kjell Arild Welde said...

Jo, det blir et spennende valg - på TV! Jeg tror ikke på den store forandringen i så måte. Jeg har tenkt at jeg ikke skal stemme av gammel vane, men stemme nytenkende på det partiet som forstår seg på, og tar i bruk ny teknologi.

Eva Joly ble spesialrådgiver på Island etter en nattlig Facebook-aksjon. Nytenkende!

Anonymous said...

TV kommer nok fortsatt til å være et viktig medium for informasjon fram mot valget, men tiden er definitivt moden for å tenke sosiale medier i valgkamp.

Var på et møte i Teknologirådet i november der temaet var "Valg 2.0 - hva kan norske politikere lære av Obama". De aller fleste politiske partiene var representert i salen, så det kan være det jobbes i kulissene ;)

Ellers kan jeg nevne at UNINETT ABC og Møre og Romsdal fylke samarbeider om et prosjekt "demokrati 0.9" der vi tar sikte på å ta i bruk sosiale medier for å engasjere ungdom i fylket fram mot valget.

Jeg har forøvrig blogget om web 2.0 i forvaltningen på UNINETT ABCs blogg i dag.

Kjell Arild Welde said...

Boller og brus til ungdommen holder ikke i dag. Noe med Internett kanskje? Vi kan ikke se bort fra ungdomsstemmene.

Ja, jeg er pessimistisk, men jeg fant noen interessante lenker på bloggen. Når vi erfarer at kommunen retter opp vegskilt og brøyter veg etter et par museklikk, så skaffer innbyggerne seg en ny kompetanse som kanskje kan bli til, skal jeg si demokrati 2.0?