Friday, March 13, 2009

Web 2.0 samfunnet

Fra sentrale myndigheter og skoleeier satses det tungt på at skolene skal bli “digitale”.  Digital kompetanse er basisferdighet i alle fag, elevene har laptop, læremidlene er i varierende grad digitale, det forventes at NDLA benyttes som læremiddel, Web 2.0 og sosial web er noe vi ønsker at både lærere og elever tar i bruk. Dersom skolene og lærerne gjør jobben sin, og det forventer vi jo at de gjør, får vi ganske kjapt en rekke arbeidstakere og borgere som er fortrolig med dette universet både fra sin fritid og fra sitt “profesjonelle” liv som elev.   Hvilket samfunn kommer disse elevene ut i?  Er vi klar til å ta mot dem?

Etter at Obama inntok kontorene i Det hvite hus har dette temaet virkelig skutt fart i USA.  Jeg har tidligere nevnt nettsamfunnet Govloop, som består av byråkrater som diskuterer hvordan offentlig forvaltning kan møte de endringene vi står overfor.   I ett av innleggene der er temaet/spørsmålet om borgernettverk (citizen networks) er “the next big thing”.

Argumentasjonen i debatten (som ble startet av  Kim Patric Kobza) går i korte trekk ut på at vi har en gamme og en ny verden. 

Old world technology models are built on assumptions that:
> Transparency is created through the act of publication.
> Centralization of information in portals is the best means of disseminating information to citizens.
> Dialogue between government and citizen is two way - government to citizen and citizen to government.

I den nye verden derimot

> Transparency is created by government publication coupled with network transparency created by citizens talking with citizens - citizen exchange.
> Citizens organize in decentralized networks based on common problems and experience.
> Dialogue between government and citizen is continuous and includes other citizens and citizen exchange.

På bloggen Hack’s Haven er government 2.0 tema.  Der kan en finne denne videoen om Web 2.0 og forvaltningen.

Er forvaltningen i Norge klar til å ta i mot disse nye, (forhåpentligvis) digitalt kompetente medborgerne?  Hvis ikke, har vi strategier for å bli det?

No comments: