Sunday, March 1, 2009

Bortskjemte og kravstore?

Verden utvikler seg og det gjør teknologien og, og når først noe er blitt en del av hverdagen vår forventer vi at det fungerer knirkefritt, slik at vi slipper å tenke på at det faktisk er der.  Vi stiller store krav til omgivelsene våre og er rask til å si fra når det ikke fungerer.  Dette litt spissformulerte, men tankevekkende, intervjuet , som jeg fant på bloggen til Daniel Pink, viser hvor selvfølgelig teknologien er blitt for oss.

No comments: