Friday, March 13, 2009

Sosiale nettverk, Web 2.0 og læring. Hva forskningen sier.

Ang. strategier for web 2.o i klasserommet anbefales denne, om hva forskning sier om sosiale nettverk, web 2.0 og læring. Her finner du og denne tankevekkende videoen fra TED Talks med Hans Rosling.

1 comment:

Martin said...

Roslings video er herlig.

Innholdet er bra : Viktig å få sagt at den gamle dikotomien med i-land og u-land rett og slett ikke stemmer lenger
Formen er bra : At så store mengder tall kan gjøres så lettleste er utrolig
Og det er deilig å se at det går an å bli tatt alvorlig også på engelsk med skandinavisk aksent.

Så mange som mulig bør videre gå inn og leke med datamaterialet på http://www.gapminder.org/ i noen timer med gode og interesserte venner, særlig lærere, for dette bør virkelig ha potensiale i auditorier og klasserom!