Saturday, March 14, 2009

WWW ett skritt videre?

The World Wide Web er nå 20 år.  Tim Berners-Lee er mannen som utviklet denne muligheten for å dele dokumenter, bilder, videoer og annen informasjon på nettet.  Nå ønsker han å ta dette konseptet et skritt videre, deling av data på nettet.   Tanken er et system for deling og kobling av tall på nettet. Systemet kaller han Linked Data.

No comments: