Wednesday, July 25, 2012

Internets påvirkning på høyere utdanning

Hos EDTech Magazine fant jeg denne infographic som viser hvordan on-line løsninger i stadig økende grad preger høyere utdanning.  Interessante tall.No comments: