Sunday, July 8, 2012

Multiplayer Math Gaming

Det er mye snakk om spill og læring for tiden.  På årets ISTE-konferanse var jeg på noen sesjoner som tok opp dette, spesielt med fokus på matematikk. Alle som jobber med matematikk vet at drilling er viktig, men ufattelig kjedelig, og elevene mister fort interessen. All forskning viser likevel at automatisering av enkelte ferdigheter øker suksessen til matematikkelevene.  Så hvordan få dem til å øve jevnt og trutt for å oppnå denne kompetansen? Her kan kanskje spill være løsningen. På nettstedet Academics ligger der flere spill som trener drillferdigheter.  En kan enten spille mot seg selv eller sammen med andre.  En kan lage konkurranser eller lag.  Det som er fint er at elevene ser bare sine egne resultater, ikke hva de andre får, bortsett selvsagt fra hvem som kommer først i mål. Læreren derimot kan se resultatene og progresjonen til alle elevene, og dermed vite hvordan klassen ligger an. En kan lage grupper, for eksempel for sin klasse, som kan spille mot hverandre, eller en kan finne spillere hvor som helst iverden og bli med på et spill som andre har initiert, eller initiere selv. Dersom en ønsker kan en gi elevene i oppgave, evt. i lekse å "spille" 10 min hver dag. Tipper det vil gi utslag på automatiserte ferdigheter, og motivere elever som ellers synes drill er kjedelig. Tenker at dette prinsippet er overførtbart til alle fag med drill.  Feks sterke og svake verb i nynorsk, eller endelser på tysk.


No comments: