Thursday, August 2, 2012

Flatworld Knowledge

Flatworld Knowledge er navnet på på verdens første og største forlegger av gratis og åpne lærebøker for høyere utdanning. Målet er å gjøre læremidler tilgjengelig for alle uten at det skal koste de studerende en formue.  Et viktig grep for demokratisering i en flat verden.  Er dette blant de disruptive krefter vi ser i den digitale verden som vil påvirke utdanningsmarkedet fremover?

No comments: