Wednesday, August 29, 2012

Konferanse BI2020

For tiden holder vi på med et prosjekt på Handelshøyskolen BI som heter BI2020. Prosjektet spør seg selv hvordan lærer vi i 2020, hvem er studenten i 2020. Spørsmål som selvsagt er umulig å gi eksakte svar på, men en erkjennelse av et utdanningslandskap i endring. Vi prøver å se ut av landet for å se hva andre utdanningsinstitusjoner gjør, vi prøver å se på hvilken teknologi som vil påvirke utdanning og hvordan ny teknologi endrer og påvirker kunnskap og kompetanse.  Dette er ikke spørsmål vi er alene om å stille oss og mange lurer på hvordan fremtiden vil se ut.

Vi vil nok ikke komme opp med fasitsvaret men noen trender ser vi. Vi ser at læring er i stadig større grad en sosial konstruksjon preget av samhandling utenfor de fysiske rom, blant annet sterkt preget av sosiale medier. Vi ser og at de unge bruker andre teknikker for læring enn "vi" gjorde, blant annet er video/film blitt en viktig kilde for læring. De unge går på nett og ser ulike film/videosnutter for sin læring, heller enn å lese seg opp i bøker.  Det betyr ikke at de ikke leser, men video er en viktig læringsressurs. Vi ser og at siloene gjør at avstanden mellom hva som skjer innen utdanningsinstitusjonene og hva som skjer innen næringsliv med hensyn til læring øker.

Som en del av dette prosjektet arrangerer vi 16 oktober konferansen BI2020 i BIs lokaler i Nydalen. På denne konferansen vil vi ta opp disse problemstillingene. Konferansens åpningsforedrag vil være BIs prorektor som vil si noe om prosjektet. Fra Paris kommer Professor Mattew Fraser for å snakke om hvordan sosiale medier påvirker utdanning.  Hans bok Throwing Sheep in the BoardRoom, forfattet sammen med Soumitra Dutta, var av de første som omtalte fenomenet sosiale medier og hvordan dette ville påvirke samfunns- og næringsliv.

Nordal Grieg videregående skole er den nyeste og mest moderne videregående skole i Hordaland fylkeskommune.  Dette er en skole som satser på å være innovativ og digital.  Fra denne skolen kommer Margreta Tveisme og 2 elever for å snakke om hvordan de lærer og hva de forventer fra høyere utdanning.

BI er sammen med blant annet Høyskolen Sør-Trøndelag i et prosjekt delfinansiert av Norgesuniversitetet i et prosjekt som heter Metodefag i fremtiden.  Her prøver vi å ta nye grep i matematikkundervisningen. Njål Foldnes fra BI Stavanger og Anette Wrålsen fra Høyskolen Sør-Trøndelag vil dele erfaringer fra sine piloter.

På konferansen vil vi og ha en økt vi kaller foreleserenes stemme.  Her vil vi prøve å få forelesere og andre i tale og høre deres tanker, refleksjoner og synspunkter på et høyere utdanningslandskap i endring, utfordringer og muligheter.

Konferansen avsluttes med at rektor åpner LearningLabs multimedia- og veiledningssenter.

Konferansen er primært for BIs ansatte, men i den grad plassen tillater åpner vi for ekstern påmelding.

Du kan lese mer her: http://bilearninglab.no/bi-2020-konferanse-16-oktober-2/

No comments: