Monday, August 6, 2012

A Day Made of Glass

Denne videoen som heter A Day Made of Glass viser oss muligheter innenfor mange sektorer som er fullt ut mulig med dagens teknologi, felles for alt er at den er papirløs.


No comments: