Sunday, September 6, 2015

Gjør elever med pc det dårligere enn elever uten pc?

Vår kunnskapsminister har sagt at det er ingenting som tyder på at IKT i seg selv gir bedre læring.  Han sier videre:
Alle treng å lære seg å bruke digitale reiskapar. Men det vanskelege spørsmålet er om elevane lærer meir også i andre fag ved hjelp av IKT. Lærer vi meir matematikk eller norsk med digitale verktøy? Det er ikkje eintydig forsking som tyder på at det er veldig vellukka.
https://theconversation.com/students-with-laptops-did-better-in-hsc-science-46326
Dette har lenge vært det store stridsspørsmålet.  Kunnskapsministeren målbærer et syn som mange lærere forfekter.  Som forskningspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, Marianne Aasen sa på lanseringen av boken min: forskning tar tid, og innen vi har fått forskningsresultatene har den teknologiske utviklingen gått videre.  Derfor har det også vært vanskelig å finne utdanningsforskning som viser at pc'er/laptops fremmer læring. Vel, denne forskningen ser nå ut til å komme.  I en studie fra Australia har de sammenlignet resultatene i biologi, kjemi og fysikk hos elever med og uten laptopper.  Resultatet er at elever med laptop gjør det bedre enn elever uten, spesielt i fysikk.

No comments: