Wednesday, February 22, 2012

Skolelederblogger

For et par dager siden spurte jeg om hvilke krav vi skal stille til skolelederes digitale kompetanse. Min bakgrunn for spørsmålet er det store strekket i laget som jeg opplever.  Fra dyktige innovatører til dem som ikke ser dette som relevant for seg.   Jeg vil derfor benytte anledningen til å nevne noen skolelederblogger jeg har funnet. Dersom noen mener at der er andre som burde vært nevnt er jeg takknemlig for tips.

Hildes skoleblogg
IKT for skoleledere
Rektors røst (lagt ned, men innleggene kan leses)
Skoleledelse
140 tegn er ikke alltid nok
Ann Olines blogg
RektorsIKTblogg
IKT og skoleutvikling

Jeg tar og med Ann Michalsens blogg, selvom hun blogger om engelskundervisning.
Dette er bare et bitte lite utvalg, men interessant lesning :)

No comments: