Tuesday, February 21, 2012

Matematikk er ikke manuelle utregninger

I januar var jeg som jeg tidligere har vært inne på så heldig å få delta på Learning Without Frontiers. Dette er en konferanse som ulike aktører, men alle med et fokus på læring, og hvordan får exellent læring i en verden i endring og utvikling. Et smertens barn innen verdens utdanning er matematikk. Conrad Wolfram er i så måte en entreprenør. Han står bak Wolfram Alpha, som nok mange kjenner til. I London holdt han et engasjerende innlegg som alle som jobber med og er engasjert i matematikk burde se.  Han sier det er to typer matematikk: den ute i verden og den i skolen. Ute i verden er matematikk spennende, kreativt og nytenkende.  I skolen/utdanning kjedelig, uinspirerende og fremmedgjørende. Wolfram stiller så spørsmålet: hva er forskjellen?  Jo, datamaskiner. I "verden" har datamaskiner endret matematikken, men ikke i skolen.

Conrad Wolfram sier at det er fire elementer ved matematikk:
1. Stille det riktige spørsmålet
2. Den virkelige verden -> matematikkformuleringer
3. Utregninger
4. Matematikkformuleringer -> den virkelige verden, verifisering

Vi bruker alt for mye tid på den minst viktige biten: utregninger.  Vi bruker 80% av tiden på den ene biten som en datamaskin kan gjøre så mye raskere og bedre enn oss. Så i stedet for å gjøre våre elever til tredjerangs datamaskiner, burde vi overlate dette til pcér, og fokusere på de andre områdene. Vi fokuserer så mye på utregninger fordi opp i gjennom historien har det ikke vært andre måter å komme frem til resultatene enn å foreta manuelle utregninger, men dette er nå endret.  I følge Wolfram er det ingen fag som har gjennomgått mer fundamentale endringer enn matematikk, på grunn av datamaskinenens inntog. Utregning er matematikkens maskiner. Wolfram har regnet ut at hvert år brukes det 21 000 livsverk for studenter for å lære håndutregning.  Han påpeker at dette er mye bruk av mennesklige ressurser, så vi bør være helt sikker på at det vi gjør er riktig og forsvarlig.

Wolfram er tydelig på at datamaskinbasert matematikk er IKKE datamaskinassistert matematikk. Mange gjør denne feilkoblingen og tror at dette kan fikse matematikkrisen.  Det vil det ikke, fordi vi underviser de feile emnene.  Undervis i de riktige emnene, gjør det bra, og vi vil løse denne krisen.

Wolfram utfordrer ideen om at elevene må lære det grunnleggende først.  Han spør retorisk det grunnleggende i hva?  Tidligere trengte en å lære seg håndutregninger, men det gjelder ikke lengre. Nå trenger en å lære seg å stille gode spørsmål. Deretter kan en bruke datamaskiner til å få svar på disse spørsmålene og se hva konsekvensene blir.

Han utfordrer og myten om at datamaskiner gjør "matematikken dum". Han ber folk se hvordan verden er utviklet seg.  Dette hadde ikke vært mulig uten datamaskinbaserte utregninger. Ved hjelp av datamaskiner kan en få mye bredere erfaring med ulike utregningskonsekvenser.  VI gjør matematikken dum fordi vi foretar disse utregningene for hånd, og dermed forenkler matematikken.

Vi har nå muligheten til å gjøre matematikken mer praktisk og mer akademisk/konseptuell samtidig.

Til slutt: noe som er så viktig: vi må gjøre noe med evalueringen/eksamen! Den må være digital og open ended.

Wolfram spør hvilke land vil ta tak i dette først og gå fra de andre? Og for riktig å demonstrere hvor fort utviklingen går avsluttet han med å bruke Apples Siri-teknologi og spurte telefonen sin om svaret på et lang gangestykke og innen få sekunder ga telefonen svaret. Bare på kort tid er dette blitt allment tilgjengelig.

Du kan og gå inn på nettsiden hans computerbasedmath.org.  Der skriver han

math does not equal calculating (it´s a much bigger subject)

Stop teaching calculating.  
Start learning maths.No comments: