Monday, February 20, 2012

En skoleleders digitale kompetanse

Det er nå 6 år siden Kunnskapsløftet (K06) ble innført som læreplan i den norske skolen.  En læreplan med lovpålagte krav om lese, skrive og regneferdigheter, om muntlig kompetanse - og digital kompetanse. Digital kompetanse! En kompetanse som er sidestilt med de andre grunnleggende ferdighetene, og som er integrert i alle fag.  En lovpålagt kompetanse.

Det er stor oppmerksomhet om ferdighetene elevene har i de andre basiskompetansene, spesielt de skriftlige, og det stilles krav til lærerstudenter om deres ferdigheter, med karakterkrav i matematikk, i den formening at dette gir bedre resultater hos de håpefulle.

Videre er det fokus på skoleledelse, i den formening at en skolelederutdanning gir en bedre skole. Kravet til pedagogisk kompetanse hos rektor har vært tema mange ganger.  Kristin Clemet fjernet dette kravet, men det er likevel kompetansekrav til rektor. På den bakgrunn foregår det i disse dager utstrakt skolering av skoleledere i det å lede skoler. Et meget prisverdig tiltak. MEN hva skal en skoleleder kunne? Hva skal en forvente og stille krav til av en skoleleder i år 2012! 6 år inn i Kunnskapsløftet? Langt inn i det digitale læringssamfunnet? Til en leder som skal lede arbeidet med å gi våre barn, som skal stå i arbeidsmarkedet til 2050, adekvate ferdigheter og kompetanse? Hva kan vi kreve og forvente av dem?

Hadde vi godtatt en skoleleder som ikke kunne skrive, eller en som ikke kunne lese, eller en som ikke kan regne, eller uttrykke seg muntlig for den saks skyld?  Selvsagt ikke, vedkommende har bruk for alle ferdigheter i sitt daglige arbeid. Vi forventer at våre skoleledere har gode ferdigheter på disse områdene, og at de praktiseres daglig.

Hva så med digital kompetanse? Hvilken digital kompetanse forventer vi av våre skoleledere? At de kan lese, motta og sende e-post? At de kan lese regnskapstall og attestere regninger i saksbehandlingssystemet? At de kan produsere et skriv som går ut i papirform til skolene? Jeg spør, for jeg vet ikke svaret. Hva er digital kompetanse for en leder som skal ta strategiske valg om våre barns fremtidige digitale kompetanse?

Er det for mye forlangt at disse lederne selv innehar et visst minimum av innsikt og kompetanse i disse digitale ferdighetene de er satt til å lede kvalitessikringen av? At de selv innehar kompetanse og evne til å formulere, håndtere og evaluere disse kompetansene?  Bør en leder i dag kunne håndtere sosiale medier? Bør en skoleleder kunne kommunisere gjennom en blogg? Bør en skoleleder vite hvordan nettsamfunn som Facebook og Twitter fungerer?  Bør en skoleleder kunne lage, bruke og utnytte et personlig læringsnettverk (PLN)? Er du kompetent som skoleleder om du ikke behersker den femte basisferdighet? Hva er den femte basisferdighet? Hva vil det si å beherske den femte basisferdighet som skoleleder? Er det greit at våre barn går i en skole med skoleledere (og lærere) som ikke kan det de er satt til å lære barna våre? Er digital kompetanse et honørord uten innhold?

4 comments:

Anne Cathrine said...

Dette var mange gode og relevante spørsmål June. Jeg vil nok helst sett at svaret var ja på de fleste. Det vanskligste er kanskje å definere hvilke digitale ferdigheter man skal kreve. Det digitale landskapet endrer seg enormt raskt, Kontorstøtteverktøy, som det heter, var det sentrale for 10 år siden,men mye har skjedd siden den tid. Digitale ferdigheter krever at man til stadighet må oppdatere seg. Ferdighetene som å kunne lese og å kunne skrive, er man ferdig utlært på når man er skoleleder. Digitaleferdigheter krever et helt eget fokus og engasjement. Livslang læring er nøkkelen.

June said...

Takk, Anne Cathrine. Jeg er veldig enig med deg i det du skriver.
Som du sier digitale ferdigheter er et bevegelig mål, det utvikler seg hele tiden. Derfor er det viktig å følge opp skolelederere på dette. De har en travel hverdag, og det krever egen kompetanse å holde seg oppdatert. Derfor er diskusjonen viktig om hva en kan forvente av skoleledere.

jjgangsoy said...

Hei! Jeg har hatt en ukes vinterferie uten internetttilgang og så ikke denne bloggposten før nå. Du reiser mange interessante problemstillinger og jeg har i de siste 2-3 månedene deltatt i en del SoMe drøftinger med skoleledere og skolesjefer. Det har vært temmelig deprimerende fordi løsningen for de fleste er å forby SoMe. Hva kan man egentlig forvente av en skoleleder som ønsker å forby alt som er ukjent og/eller ukontrollerbart?

June said...

Takk for viktig innspill @jjgangsoy. Det du beskriver minner meg om strutsen som stikker hodet i sanden i den tro at når den ikke ser det at det går vekk. Verden er nok ikke så enkel. Du beskriver et altfor kjent landskap, som vi og ser referert i media med jevne mellomrom.